En af LandboNords kunder havde fået underkendt fradrag for luftfoto.

- Men efter klage og fortræd for Skatterådet i København har LandboNord og kunden i en konkret sag fået medhold i, at der er fradrag for udgiften til luftfoto, når udgiften er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten udtaler en tilfreds skattekonsulent Lene Mie Nielsen fra LandboNord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skatterådet har i følgende konkrete situationer taget stilling til fradragsretten for:

* Luftfoto anvendt i forbindelse med dokumentation for driftsbygningernes omfang, beliggenhed og stand overfor kreditorer og forsikringsselskabet.

* Luftfoto anvendt i forbindelse med etablering af en hjemmeside på internettet.

* Luftfoto ophængt i driftslederkontoret i produktionsbygningen.

I de nævnte situationer har Skatterådet sagt ja til fradrag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Begrundelsen for Skatterådets svar er, at de finder udgiften til luftfoto samt udgiften til etablering af hjemmesiden er en normal driftsudgift. Der er henset til virksomhedens karakter og herunder, at det er almindeligt at udlevere/bruge luftfoto i forbindelse med forhandling med såvel pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Der er endvidere lagt vægt på, at udgiften til at udarbejde hjemmesidder og andet materiale til præsentation af en erhvervsvirksomhed, normalt må anses for en fradragsberettiget driftsudgift.

- Med denne afgørelse er der åbent op for fradrag for de luftfotos, som skal anvendes til forbindelse udarbejdelse af strategiplaner, årsrapporten med videre, som den enkelte landmand får udarbejdet til blandt andet fremlæggelse i sit pengeinstitut, kreditforening og andre samarbejdspartner fremhæver skattekonsulent Lene Mie Nielsen.

Landbruget er med denne afgørelse blevet sidestillet med andre erhvervsvirksomheder og disse muligheder for at få fradrag for materiale til ”imagepleje” overfor deres samarbejdspartner.

Praksis vedrørende luftfoto ophængt i stuehuset er uændret, hvorfor der stadig ikke er fradrag for udgiften til disse fotos. Det er en privat udgift.