Abonnementsartikel

Hvis man vil have sin bedrift til at deltage i Business Check, er det ved at være på høje tid at melde sig til, oplyser Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

450 bedrifter er allerede tilmeldt, hvilket er en ganske pæn stigning i forhold til sidste år, hvor 200 bedrifter deltog.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Dermed er Business Check ved at slå sit navn fast som et benchmarking-værktøj, der er værdifuldt for store bedrifter med svin, malkekvæg, mink og planteavl, lyder det fra Landscentret.

Resultaterne i Business Check bliver vist bedrift for bedrift, men anonymt. Fordelen ved den individuelle visning er ifølge Landscentret, at man kan se faktisk opnåede resultater og ikke blot gennemsnit.

For at deltage skal man have en færdig årsrapport for 2006 med en vis detaljeringsgrad i konteringen. Desuden stilles der krav til bedriftens størrelse:

Svin: Mindst 650 årssøer/9.000 slagtesvin/350 DE i svineproduktionen.

Malkekvæg: Mindst 150 årskøer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mink: Mindst 1.500 tæver.

Planteavl: Mindst 200 hektar salgsafgrøder eller 50 hektar kartofler/sukkerroer/intensive afgrøder.

Sidste frist for at melde sig til er tirsdag 17. april.