Abonnementsartikel

I vintersæden skal der snart ske bekæmpelse af ukrudtet, hvis det er nødvendigt

Foråret er kommet og markerne grønnes. Det er dejligt efter vinter, som har været usædvanlig mild.

Der er regionale forskelle, men mange steder har ukrudt og afgrøder haft mulighed for at vokse langt ind i vinteren. Det betyder at der er grund til at være ekstra opmærksom allerede nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ukrudtsbekæmpelsen afhænger naturligvis af hvilke afgrøder, man dyrker og hvilke ukrudtsarter, der findes på arealet.

Nogle ukrudtsarter er meget konkurrencestærke og skal bekæmpes med en meget stor sikkerhed. Det gælder eksempelvis for græsukrudt som vindaks og rajgræs, men også burresnerre skal man holde godt øje med.

Selvfølgelig skal man også holde alle de andre arter nede, men her kan man bedre leve med et lidt lavere effektniveau.

Bekæmp græsserne

Hussar OD er med sin meget bredde effekt på vigtige arter som vindaks, rajgræs, kamille, burresnerre og mange flere det naturlige produktvalg om foråret i vintersæd.

Vær dog opmærksom på, at der højst må bruges 25 ml i vinterbyg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hussar OD har også nogen effekt på enårig rapgræs, især på små planter, men har man et rigtig problem med rapgræs, er det Atlantis, man skal interessere sig for.

Bayer introducerede i 2006 en flydende formulering af Hussar, og vi kan sige, at den altid er lige så god eller bedre end den gamle formulering som granulat.

Hvede, rug og triticale.

Sidste efterår bød på gode betingelser for at udføre en ukrudtsbekæmpelse, og det har rigtig mange fået gjort.

Der er dog god grund til at gå markerne igennem her i det tidlige forår for at vurdere, om der er fuld effekt på ukrudtet, eller om der er sket en nyfremspiring.

Når man kører gennem landet før høst og ser antallet af marker med vindaks, der vejer ovenud af kornet, skulle endnu flere gøre sig selv den tjeneste at se grundigt efter her i foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

25–50 ml Hussar OD pr. hektar bekæmper effektivt nyfremspiring af vindaks og kamille, fuglegræs, spildraps og andre korsblomstrede ukrudtsarter.

Er der rajgræs, øges doseringen til 65-100 ml pr. hektar. Ved doseringer på mindst 50 ml pr. hektar fås samtidig effekt på burresnerre.

Hussar er således et oplagt produkt til at gøre efterårsarbejdet færdigt. Man får fuld kontrol mod de tokimbladede arter, man ofte alligevel kører efter og får en god opfølgning på græsser.

Ubehandlede marker

Skulle man nu ikke have nået en behandling mod ukrudt i efteråret, er der slet ingen tvivl om, at der skal foretages en ukrudtsbekæmpelse nu i foråret.

Hussar er et oplagt valg, fordi der både er effekt på græs og tokimbladet ukrudt. Er der vindaks eller rajgræs, bør de bekæmpes med så høj dosering som muligt, så snart de er i god vækst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hussar kan anvendes, når temperaturen er over otte grader - når afgrøde og ukrudt er i vækst.

Doseringen på 50ml pr. hektar og opad bekæmper også burresnerre.

Anvendes Hussar OD alene eller i blanding med et minimiddel som for eksempel Gratil, tilsættes 0,5 liter olie pr. hektar. Ved blanding med andre midler anvendes sprede/klæbemiddel.

Er der mange ærenpris, tvetand eller stedmoder, tilsættes 0,05 DFF + 0, 15 Oxitril pr. hektar.

Under alle omstændigheder er Hussar OD en oplagt løsning der dækker meget bredt både omkring græs- og bredbladet ukrudt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er der ikke behandlet om efteråret, og skal man samtidig også have en god effekt på enårigt rapgræs, har vi rigtig gode erfaringer med en blanding af 100-200 g Atlantis + 40 ml Hussar OD pr. hektar.

Vårbyg og vårhvede

De landmænd, der har prøvet Hussar OD i vårbyg, er imponede over resultatet.

I vårsæd spirer ukrudt og dermed også græs ensartet frem. Det er derfor muligt at ramme græsukrudt,mens det står med 1,5 til 2 blade.

Sprøjter man på dette tidspunkt med 30–35 ml Hussar + 0,5 olie pr. hektar opnås en god effekt selv på enårig rapgræs. Før dette tidspunkt bliver optagelsen for ringe, og senere falder effektniveauet, fordi rapgræsplanterne bliver for store.

Almindeligt tokimbladet ukrudt bekæmpes med eksempelvis 25 ml Hussar OD + olie eller en blanding af 20 ml Hussar OD + 0,3 Oxitril CM pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der findes således rigtig gode muligheder for at få en effektiv ukrudtsbekæmpelse i kornmarken.

Rettidig omhu er kodeordet for at komme nemmest og billigst til et resultat,0 hvor ukrudtet ikke volder problemer.