Lyt til artiklen:

Ved blomstring skal knoldbægersvampen i vinterrapsen bekæmpes

00:00
Hastighed: ???x
02:55

Knoldbægersvampen kan være meget tabsvoldende i raps, hvis den får frit spil og der ikke bliver foretaget bekæmpelse. Mange års landsforsøg i raps viser, at det i otte ud af 10 gange kan betale sig at udføre en svampebehandling, og med de høje rapspriser vi har i dag, vil det være en meget rentabel sprøjtning.

Det skriver kemivirksomheden i sit seneste nyhedsbrev.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Infektionen af knoldbægersvamp kræver tilpas meget fugt, så de nedfaldne kronblade lægger sig på bladhjørnerne, hvor infektionen kan starte. For at være sikker på, at rapsen er dækket, melder virksomheden om, at svampebehandlingen skal foretages i stadie 65, når de første kronblade er faldet af.

Er det tørt, kan behandlingen eventuelt skubbes syv til 10 dage, for at den kan holde lidt længere i blomstringsperioden, dog skal der behandles inden udsigt til nedbør.

De seneste års forsøg har ifølge Bayer tydeligt vist, at den bedste effekt mod knoldbægersvamp bliver opnået ved at anvende ét SDHI-middel til bekæmpelse ved blomstring. Da der fortsat er meget lys bladplet i rapsen en del steder, anbefaler Bayer at anvende både et middel og en dosis, der har god effekt mod lys bladplet og knoldbægersvamp.

Stor bladmasse skal dækkes

Virksomheden fremhæver sit eget produkt Propulse i en dosis på 0,7 liter pr. hektar ved svampesprøjtningen. Der er landet over nogle flotte og kraftige rapsmarker, så Bayer gør opmærksom på, at der er meget biomasse, der skal dækkes. Derfor anbefaler virksomheden, at man kører relativt langsomt og bruger en høj vandmængde på 250-300 liter vand pr. hektar.

Hvis det bliver en lang blomstring på mere end fire uger, høj fugtighed i afgrøden og/eller regnfuldt, eller man vil gøre lidt ekstra ud af at holde rapsen i topform, kan man ifølge Bayer anvende en to-delt strategi, hvor man følger op med en blanding af produkterne Folicur Xpert og Pictor Active i den sidste svampesprøjtning, to-tre uger efter første behandling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hold øje med skadedyr i rapsen

Med rapsens blomstring og de første spæde skulper begynder også kontrol af skulpesnudebiller. De seneste år har skulpesnudebiller vist sig som det skadedyr, der sammen med skulpegalmyggen kan gøre størst indhug i udbyttet.

De kommer så sent, at rapsen i meget ringe grad kan kompensere for angrebene, og derfor er skadetærsklen også lav, og det vil sige en til to skulpesnudebiller pr. plante. Hvis skadestærsklen er overskredet, anbefaler Bayer, at der anvendes et effektivt skadedyrsmiddel, og med kontrol efter syv til 10 dage. Hvis skadestærskel er overskredet, behandles igen med et andet godkendt middel.

Man siger generelt, at raps er god til at kompensere, men når det i de næste to måneder kommer til svampesygdomme og skadedyr, har rapsen i meget lille omfang tid til at kompensere for angreb, så her handler det ifølge virksomheden om at være klar.