Abonnementsartikel

Folketinget 1. behandler i morgen fødevareminister Hans Chr. Schmidts lovforslag om ændring af lov om landbrugsejendomme, og forslaget ændrer reglerne om bopælspligt. Det skriver Fødevareministeriet i dag i deres nyhedsbrev.

Hovedessensen i lovforslaget er en ændring af bopælspligten ved køb af landbrugsejendomme under 30 hektar, så bopælspligten i fremtiden også kan opfyldes ved, at en anden person end ejeren tager fast bopæl på ejendommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bopælspligten foreslås dermed ændret fra at være en personlig bopælspligt til at være upersonlig bopælspligt for ejendomme under 30 hektar.

Det foreslås endvidere, at ejere, der ikke selv bosætter sig på ejendommen, ikke må benytte en del af boligen som fritidsbolig i den periode, hvor bopælspligten gælder. Ejeren kan således kun opholde sig der, når det sker i naturlig tilknytning til drift og vedligeholdelse.

For landbrugsejendomme på 30 hektar og derover gælder det gamle krav om bopælspligt stadig.

Det foreslås desuden, at den permanente bopælspligt for den, der driver ejendommen, ophæves for bedrifter under 30 hektar.

Efter forslaget skal loven træde i kraft den 1. juli 2007.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilpasses EU-Domstolens afgørelse

Lovforslaget fremsættes på baggrund af den såkaldte Festersen-sag fra EF-Domstolen, som i januar fastslog, at det danske krav om bopælspligt på landbrugsejendomme under 30 hektar (ha) er i strid med EF-Traktaten.

Formålet med lovforslaget er at foretage en tilpasning af bopælskravet, som det er i den gældende landbrugslov, således at loven imødekommer EF-Domstolens afgørelse.

1. januar 2007 var der i alt 133.712 landbrugsejendomme, hvoraf cirka 100.000 (75%) af dem var under 30 ha og cirka 34.000 (25%) over 30 ha.

Ejendomme under 30 ha udgør cirka 30 procent af det samlede landbrugsareal, og ejendommene over 30 ha udgør cirka 70 % af det samlede landbrugsareal.