Lyt til artiklen:

Den dyrbare gødning

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Prisen på handelsgødning er skudt i vejret i en grad, der vil gøre selv en måneraket misundelig. Virkeligheden er, at gødskning med handelsgødning, der førhen var en naturlig del af gødningsplanen, nu bliver taget op til revision, og alternativer bliver overvejet.

Så dukker spørgsmålet op om, hvordan man bør prioritere sin handelsgødning, og om det giver mening at give fuld mængde, som man plejer, en mindre mængde handelsgødning suppleret med gylle, protamylasse eller gå en helt tredje vej for at få det rette næringsstofmiks.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I kartoflerne er det en balancegang. Den høje kvalitet af spise-, chips- og læggekartofler til eksport, hvor man skal tænke i at opnå den helt rigtige kvalitet, gør, at de rigtige gødninger bør bruges.

Men i stivelseskartoflerne kan man bedre overveje en alternativ gødningsplan, blot man husker, at kartoflerne skal have nok gødning til at opnå de højeste udbytter og til at danne nok stivelse.

Hos BJ-Agro anbefaler direktøren, Benny Jensen, en vis mængde 14-3-15 placeret ved lægning som en god grundgødning på tværs af de forskellige kartofler, hvor man i kvalitetskartoflerne kan overveje, om den placerede gødning er nok suppleret med patentkali og senere på sæsonen med eftergødskning til at sikre optimal vækst og udbytte.

Når man bevæger sig over i specielt biogasgyllen, skal man være særlig forsigtig med potentielt tab af stivelse. Fordi biogasgyllen kan indeholde større eller mindre mængder klor, kan det let gå ud over stivelsen i kartoflerne og i sidste ende skade bundlinjen.

Her melder Benny Jensen om, at han ser gylleanalyser med over tre kg klor pr. ton, og tidligere fem til seks kg. Her er det hans erfaring, at at det for hver kg klor koster cirka 8-10 kroner pr. hektar i stivelsestab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøg har vist, at hvis du giver 100 kg kali i form af kaliklorid kontra kalisulfat, koster det en halv procent stivelse. Han stillet et regnestykke op, hvor en halv procent stivelse ved 500 tønder pr. hektar, svarer til 2,5 tønder stivelse, hvor han ganger det med cirka 3,5 kroner pr. kilo.

Hvis man bruger 25 ton gylle med fire kg klor, får man udbragt 100 kg klor, som så cirka ender med 1000 kroner i tab på grund af klor.