Abonnementsartikel

Efter årsskiftet til 2008 er det, efter de nye SDRO-regler, ikke længere muligt at belåne rullende materiel. Derfor er det en god ide at overveje at tage eventuelle lån hjem i god tid

Realkredit Danmark har lanceret et nyt lån, der kun er til rådighed godt et halvt år - altså frem til rådhusklokkerne ringer år 2008 ind.

Lånet - RD Cibor6 Extra - er blandt andet interessant for landmænd, fordi de nye SDRO-regler får betydning for, hvad landmænd kan belåne i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For nogle landmænd betyder de nye SDRO-regler et lavere belåningsgrundlag.

Efter årsskiftet til 2008 er det, efter de nye SDRO-regler, ikke længere muligt at belåne rullende materiel. Det kan få betydning for lånets størrelse - især for store landbrug med mange nye og dyre maskiner. Derfor er det en god ide at overveje at tage eventuelle lån hjem i god tid.

Overgangsordning

En overgangsordning betyder dog, at det er muligt at finansiere sin ejendom i henhold til de nuværende regler for værdiansættelse frem til 27. december 2007, samtidig med at lånet kan i ligestilles med det nye SDRO-lån, i relation til investorernes kapitalbelastning, efter 1. januar 2008.

Det er baggrunden for, at vi har skabt det det nye lån, RD Cibor6 Extra.

Hvis man eksempelvis har planer om at udvide bedriften inden for de næste par år, kan det være en fordel at optage lån allerede i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Specielt nystartede eller meget ekspansive landbrug kan have brug for at opretholde muligheden for også at belåne værdien af maskinparken.

Ud af starthullerne

Man skal dog snart ud af starthullerne, hvis man skal nå den hidtidige, maksimale realkreditfinansiering.

Med RD Cibor6 Extra åbner Realkredit Danmark døren op for de landmænd, der inden for det næste halve års tid ønsker at benytte muligheden for at anvende det nuværende belåningsgrundlag.

Obligationerne bag RD Cibor6 Extra er meget kursstabile, da de rentetilpasses hvert halve år - den 1. januar og den 1. juli. Lånet følger de velkendte principper for realkreditlån, hvilket betyder fuld gennemsigtighed i forhold til udbetalings- og indfrielseskurser.

Annuitet eller afdragsfrit

Du kan optage RD Cibor6 Extra som annuitet eller afdragsfrit. Hvis du vælger at afdrage på lånet som et annuitetslån, er der mulighed for at vælge afdragsfrihed i en periode på op til 10 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Frem til årsskiftet er RD Cibor6 Extra en ekstraordinær mulighed for dig, der ønsker at fremtidssikre dit nuværende belåningsgrundlag.

Er du tvivl om konsekvenserne af de nye SDRO-regler, så kontakt Realkredit Danmark og få sagen drøftet igennem.

Fakta om RD Cibor6 Extra:

- 30 årigt obligationslån med variabel rente

- Ingen refinansiering

- Renten:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kuponrenten er frem til 1. januar 2008 fastsat til 2,99%

- Herefter fastsættes den to gange om året - 1. januar og 1. juli

- Fastsættes på baggrund af 6 mdr. CIBOR

- Afvikling:

- Kan afvikles som annuitets- eller stående lån

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år ved annuitet

- Velegnet til swapaftaler eller rentesikring