Abonnementsartikel

Mangel på driftsledere og virksomhedsledere får landbrugsskolerne til at ændre overbygningsuddannelsen

Allerede nu er der mangel på driftsledere og virksomhedsledere i landbruget, og et kig ind i fremtiden viser, at der i år 2015 vil mangle cirka 150 drifts- og virksomhedsledere.

Det har fået landbrugsskolerne til at nedsætte et udvalg, der skal forbedre overbygningsuddannelsen på landbrugsuddannelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målet er dels at blive bedre til at fastholde de unge i uddannelsen og dels at sikre, at uddannelsen er tilpasset virkeligheden ude på landbrugsbedrifterne.

Bedre uddannelse

Arbejdet med at revidere overbygningsuddannelsen på landbrugsuddannelsen blev sat i gang i vinter, hvor pædagogisk udvalg, agrarudvalget og overbygningsudvalget under Danske Landbrugsskoler iværksatte et arbejde, hvor overbygningsuddannelsen blev kigget efter i sømmene, og hvor strukturen i uddannelserne blev diskuteret.

Foruden at have som mål at fastholde de unge i uddannelsen og tilpasse uddannelsen virkeligheden ude på landbrugsbedrifterne, er det også et mål at ensrette uddannelserne skolerne imellem for derved at opnå bedre ensartethed i uddannelserne.

Resultatet af arbejdet forventes at ligge klar til efteråret og forventes at kunne blive implementeret i 2008.

Formand for Danske Landbrugsskoler, Niels Quist Jensen er glad for at det er landbrugsskolelærere, der arbejder med revisionen af overbygningsuddannelsen, da det er de personer, der arbejder med uddannelsen i det daglige, og som derfor kender målgruppen bedst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fastholde dygtige elever

Tilgangen til landbrugsuddannelsen har de seneste år været faldende. Samtidig er der færre af de elever, der er begyndt på uddannelsen, som har søgt videre på overbygningsuddannelsen.

- Det skal vi have rettet op på, mener Niels Quist Jensen.

- Dels håber vi, at vi med vores rekrutteringskampagne kan få flere unge til at søge ind på uddannelsen, og dels har vi arbejdet meget med at blive bedre til at fastholde de unge på uddannelsen.

- I arbejdet med at blive bedre til at fastholde de unge har vi både haft fokus på at forbedre uddannelsen og at sikre, at de unge får nogle positive oplevelser i deres praktikforløb.

- Derfor mener Niels Quist Jensen da også, at det er meget positivt, at der de seneste år har været en stigning i antallet af studenter og HF-elever, der går ind i uddannelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener også, at det trods et fald i antallet af unge, der går videre på driftslederuddannelsen, er positivt, at en større del af dem, der tager driftslederuddannelsen, fortsætter og tager virksomhedslederuddannelsen.

- Jeg håber, at kampagnen giver flere lyst til at tage uddannelsen – så bliver det vores opgave at stykke en super god uddannelse sammen, som kan fastholde dem i erhvervet, slutter Niels Quist Jensen.

Landbrugets overbygningsuddannelser

Driftsleder

Virksomhedsleder

Artiklen fortsætter efter annoncen

Agrarøkonom