Abonnementsartikel

Når ensileringen af første slæt græs om kort tid for alvor går i gang, vil maskinstationsejer Hans Tobiasen lade det være op til den enkelte landmand at afgøre, om han vil bruge et ensileringsmiddel i forbindelse med finsnitningen

I konsulentkredse og blandt landmænd er holdningerne til brug af ensileringsmidler delte.

Hans Tobiasen fra Jedsted Maskinstation i Kærbøl vest for Ribe har i flere år tilbudt de landmænd, der ønsker det, at tilsætte ensileringsmiddel i forbindelse med ensilering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi gør ikke noget for at sælge ensileringsmidlerne. Men hvis en landmand ønsker at få tilsat et ensileringsmiddel i forbindelse med snitningen, så gør vi det, siger Hans Tobiasen og fortsætter:

- Da mange landmænd syd for grænsen bruger ensileringsmidler, er tankene til ensileringsmidler ofte påmonteret finsnitterne fra fabrikken.

- Herhjemme er holdningerne til ensileringsmidlerne dog mere forskellige.

- Det er mit indtryk, at de lokale plante- og kvægbrugskonsulenter læner sig meget op ad Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentrets holdning, som er forholdsvis tilbageholdende over for at bruge ensileringsmidler, da de mener, at det kan være vanskeligt at vurdere den økonomiske effekt.

Bruger mest i græs

Landscentrets analyser og erfaring fra brug af ensileringsmidlerne i praksis viser dog, at der generelt er de forventede effekter af homofermentative mælkesyrebakterier i kløvergræsensilage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Tobiasen vurderer, at cirka 30 procent af de landmænd, han ensilerer for, bruger et ensileringsmiddel.

- Som udgangspunkt kører vi med Biomax, men hvis en landmand ønsker at bruge et andet middel, finder vi ud af det, siger Hans Tobiasen.

- Biomax indeholder homofermentative mælkesyrebakterier, som sørger for en hurtig sænkning af pH i ensilagen.

- Vi tilsætter typisk 0,2 til 0,5 liter vand pr. ton græs. Vandet indeholder cirka et gram Biomax.

- Omregnet giver det en udgift på cirka tre til fire øre pr. foderenhed. Midlet er nemt at opblande og dosere, forklarer Hans Tobiasen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Generelt oplever vi, at langt de fleste af de landmænd, der bruger et ensileringsmiddel, bruger det i græs, mens knap så mange bruger det i majs.

- Samtidig er der en tendens til, at de landmænd, der tidligere har brugt et ensileringsmiddel, ofte vælger at få tilsat et ensileringsmiddel igen. Dog holder de op, hvis de ikke synes, at de kan se en effekt af at bruge det, mener Hans Tobiasen.