Abonnementsartikel

Jørn og Karin Højgaard Sørensen fik øje på de store franske Limousine-kvæg i 1980, og det var kærlighed ved første blik. I dag har de 110 dyr i deres stald

Den første Limousine-kvie kom til slægtsgården i Knebel i 1980. Hun blev købt på Landsskuet i Herning og var faktisk tænkt som en hobby ved siden af svineproduktionen på gården.

Men kærligheden til dyrene voksede støt og roligt, og det gjorde forretningen også. Så for to år siden stoppede ægteparret deres svine-produktion for helt at hellige sig opdræt og produktion af Limousine.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi begyndte at købe Limousine-kvæg, fordi vi syntes, det var nogen pæne og dejlige dyr, siger Jørn Højgaard Sørensen.

- Og sådan har vi det stadig med dem. Vi synes, de er flotte, og vi nyder dem meget hver dag – både når vi går ude og snakker med dem i stalden eller på marken, og når vi sidder her ved vinduet og spiser, og ser på dem ovre i stalden, tilføjer hustruen Karin Højgaard Sørensen.

En time om dagen

Ved siden af kvægproduktionen er både Jørn og Karin Højgaard Sørensen fuldtidsarbejdende. Det kan lade sig gøre, fordi dyrene er meget nemme at holde, og fordi staldbygningerne er indrettet praktisk og forholdsvis vedligeholdelsesfri.

- Jeg kører ind i stalden med min traktor og strømaskine om aftenen for at strø, og når jeg er færdig med det, spænder jeg fuldfodervognen efter, og fodrer dyrene med en fuldfoderblanding, der består af græs og majsensilage, siger Jørn Højgaard Sørensen.

- Om morgenen går jeg så en tur gennem stalden for at feje foderet ind. Alt i alt vil jeg tro, jeg bruger en time om dagen på fodring og pasning af dyrene, og lidt mere når de skal vejes hver femte-sjette uge, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv kælvningerne er ikke noget, vi bruger meget tid på. Men vi har også arbejdet i 25 år på at avle en besætning med kvaliteter, der både gør dem til gode slagtekvæg og dyr, der har lette kælvninger og et stabilt og roligt temperament, siger han.

Efter fransk forbillede

I 2006 rev Jørn og Karin Højgaard Sørensen de gamle staldbygninger ned, og byggede en ny, åben stald med plads til 180 dyr inklusiv opdræt. Stalden er på flere fronter inspireret af de stalde, som parret har studeret på flere rejser i Frankrig.

- Vi har valgt at bygge stalden af granitelementer, galvaniserede stålspær og eternittræ, fordi disse materialer er vedligeholdelsesfri. Men den franske inspiration ses tydeligst ved, at vi har holdt stalden helt åben mod syd, så der kommer masser af lys og frisk luft ind til dyrene, siger Jørn Højgaard Sørensen.

Jørn Højgaard Sørensen fortæller, at indretningen af stalden med kalve-skjul og særskilte afsnit til køer, der står for at skulle kælve, også er eksempler på, hvordan de franske kvægbønder er blevet kigget over skuldrene i forbindelse med byggeriet.

Sæd og embryoner

Det er ikke kun inspiration til staldbyggeriet, som Jørn og Karin Højgaard Sørensen har hentet i Frankrig gennem årene. De fine gener til avlsarbejdet har nemlig også meget ofte bragt ægteparret på tur ned gennem Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har tit hentet sæd og embryoner i Frankrig, og tanken om at transportere sæd og befrugtede æg over lange afstande tiltaler mig da også langt mere end transport af levende dyr, siger Jørn Højgaard Sørensen.

- Det er også delvist den holdning, der ligger bag vores beslutning om at have embryon-pakker med på vores forårsauktion i Dansk Limousine Forening, siger han.

Når Dansk Limousine Forening holder auktion på Kærsgaard Herregaard ved Brenderup på Fyn, er det første gang, der kommer embryon-pakker under hammeren.

Med det valg bliver det også muligt at sælge til de nordiske lande, hvor det ikke er tilladt at indføre levende kvæg.

Friland Limousine

Jørn Højgaard Sørensen har været formand for Dansk Limousineforening i 10 år og var også primus motor, da foreningen tog initiativ til produktionskonceptet Friland Limousine i 1992.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er der i dag 170 kvægbrug, der leverer til, men i starten var det op ad bakke.

- Det går godt i dag, og selvom der er en jævn tilgang af producenter, så kan vi sagtens bruge flere. For ifølge Irma og SuperBest, som aftager 90 procent af kødet, kan der sælges mindst 30 procent mere, hvis vi kan levere det, siger han.

- Men de første to-tre år af konceptets levetid havde vi et underskud på mellem 200.000-300.000 kroner.

- Vi troede dog på idéen og besluttede os for at fortsætte. Samtidigt valgte vi at afsætte kødet gennem Friland i stedet for de mesterslagtere, som vi startede med, siger han.

I dag omsættes der for mellem 12 og 13 millioner kroner Friland Limousine-kød, og leverandørerne fik i gennemsnit 3,40 kroner i tillæg for deres kød.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Noget for noget

Friland Limousine-regelsættet har flere lighedstræk med den måde, der drives økologisk landbrug på, og der stilles store krav til dyrenes velfærd, sundhed og fodring og miljømæssige hensyn.

For eksempel skal kvæget gå på græs hele sommeren og være fritgående med god plads i stalden om vinteren.

Kalvene skal gå med koen i minimum fem måneder, og der må ikke medicineres forebyggende. Sker medicineringen i forbindelse med sygdom, skal dyrene tilbageholdes dobbelt så lang tid, som der er lovgivet om.

- I forbindelse med godkendelsen som leverandør til Friland Limousine, forpligter man sig til at overholde regelsættet og lade Dyrenes Beskyttelse komme på kontrol-besøg en gang om året, forklarer Jørn Højgaard Sørensen.

- I forbindelse med kontrolbesøget, kan konsulenten forlange at se gødningsregnskabet for et se, om der for eksempel er brugt slam eller flyveaske, som er forbudt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan godt lide idéen om, at der er nogle meget klare regler omkring, hvordan man skal producere, men selvfølgelig også at den ekstra indsats belønnes økonomisk, siger Jørn Højgaard Sørensen.

- Og så er jeg da også stolt af produktionsformen og den dyrevelfærd, der er en stor del af den, siger Jørn Højgaard Sørensen.

Limousine-kød

Limousine kvæg stammer oprindeligt fra Frankrig

Kødet er meget lyst og mørt, og egner sig derfor godt som kalvekød

Kødet er magert med ganske lidt fedtmarmorering

Artiklen fortsætter efter annoncen

Friland Limousine er et varemærke med et produktionsregelsæt, som kødproducenterne skriver under på, at de vil overholde

Producenterne kontrolleres én gang årligt af Dyrenes Beskyttelse, der har ret til at undersøge både staldforhold og gødningsregnskab

Kvæg skal gå ude hele sommeren og have god plads og masser af lys og frisk luft i staldene om vinteren

Hele produktionsregelsættet kan ses på www.friland.dk