Abonnementsartikel

Landmændene mister konkurrenceevne på grund af regeringens afgift til alternative energikilder.

Det er formanden for LandboNord, Knud Thing, Hvilshøj, der er blevet overrasket over, hvor meget han aktuelt betaler i PSO-afgift.2a:- PSO-afgiften er steget voldsomt de seneste kvartaler. Jeg er overrasket over, at vi svineproducenter kommer til at betale næsten 200 millioner kroner i PSO-afgift med det niveau, afgiften har ligget på det første halvår 2007, siger Knud Thing.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Elforbruget i staldene inklusiv foderproduktion skønnes at udgøre cirka en milliard kWh om året, og vores slagterier forventes at bruge cirka en kvart milliard kWh. Med en gennemsnitlig PSO-afgift på godt 13 øre pr. kWh i første halvår af 2007 giver det cirka 100 millioner kr. svarende til knap 10 øre pr. kg svinekød, siger den nordjyske landboformand.

Kvægbrugerne rammes tilsvarende.

Det er regeringens indførelse af PSO-afgiften, Public Service Obligation, der indebærer, at alle skal betale et tilskud til strøm fra vindmøller, decentrale kraftvarmeværker og forsyningssikkerhed samt forskning og udvikling. Et tilskud der primært skal sikre vindmølleejerne en mindstebetaling for den leverede el, uanset om det blæser meget eller lidt.

På grund af en mild vinter og rigelig regn er elpriserne faldet med det resultat, at PSO-afgiften stiger.

- Vi får således reelt ingen udbytte af den lave elpris. Derfor opfatter jeg denne regulering af elprisen som helt urimeligt, og det betyder, at dansk landbrug og danske virksomheder rammes af en konkurrenceforvridning, der gør os mindre konkurrencedygtige i et marked, der er præget af stor prismæssig konkurrence, siger Knud Thing, der vil forelægge problemstillingen for de nordjyske folketingspolitikere i denne uge.