Abonnementsartikel

Det er nu muligt næsten at rense luften i svinestalde for ammoniak, lyder en meddelelse fra Landscentret.

Det er ScanAirclean, der har udviklet en kemisk luftrenser, som Dansk Svineproduktion har testet, og resultatet viser, at luftrenseren fjerner 90 procent af ammoniakken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derimod har fjernelsen af ammoniakken ingen effekt på lugten.

Rensningen foregår ved at et overrisle staldluften, når den passerer gennem et filter. Rensevædsken består af vand tilsat svovlsyre og et additiv, som får ammoniakken til at reagere.

”Overskuddet” fra rensningen er en svovlholdig ammoniakgødning, som kan bruges i panteproduktionen.

ScanAircleans luftrenser kan installeres både centralt og decentralt i stalden - decentralt i forbindelse med flere af luftudsugningerne, mens den centrale løsning kræver samling af udsugningsluften.