Abonnementsartikel

En skånsk landmand, Magnus Nyman, har sammen med JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Sverige, udviklet en mobil grisehytte til slagtesvin.

Udviklingsarbejdet begyndte for et års tid siden, og nu er hytte nummer to på plads hos den skånske svineproducent. Samtidig er det besluttet, at den første mobile hytte skal vises på Malmø Museum i september.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hytten er resultatet af ønsket om at udvikle den økologiske svineproduktion. Dertil er der brug for en let flytbar hytte, så man kan undgå punktforurening med grisenes gødning.

Den mobile enhed indeholder automatisk udfodring, så vognen kun skal fyldes med foder én gang om ugen.

Magnus Nyman tilser sine hytter en gang om dagen, og hver tredje dag flytter han hytte og indhegning.

Eva Salomon, forsker ved JTI, fremhæver, at systemet også kan bruges af dem, der i mindre skala vil kombinere planteavl og dyrehold, idet man kan spare de store investeringer i dyre produktionsbygninger.