Abonnementsartikel

Et af de imageproblemer, landbruget – og især svineproduktionen – slås med, er de døde dyr der ligger ud til alfar vej og venter på at blive afhentet af daka.

De fleste har efterhånden anskaffet ”kadaver-kapper” og lignende, så de døde – og ofte oppustede – dyr ikke vækker anstød hos forbipasserende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Trods den hensigtsmæssige udformning hænder det dog ofte i blæsevejr, at kappen letter, og så åbenbares de sørgelige rester for både to og firbenede. Og de firbenede vil gerne rive og flænse i den døde krop, hvilket gør synet endnu mere anstødeligt.

Køligere opbevaring

På Alstrup Produktion ApS ved Mariager så vores fotograf en alternativ og effektiv måde at udlevere de døde svin, så de dels er placeret uden for smitterisikozonen, dels er anbragt, så kadaverne ikke kan vække anstød på forbipasserende.

Der er simpelthen lavet en ”brønd” af betonrør og et dæksel, der er så tungt, at det kun kan fjernes med daka-bilens kran eller med en frontlæsser, når der køres døde dyr fra svineproduktionen ud til brønden.

Ved på den måde at placere de døde dyr under jordoverfladen, opbevares de køligere, end hvis de ligger tildækket oven på jorden. Det sætter ikke mindst daka pris på, da forrådnelsen reducerer dyrenes værdi for destruktionsvirksomheden.

Egen idé

Det er Henrik Færch, der er kommet med idéen. Han har som driftsleder ansvaret for foderproduktionen og avlsdyrene i Goul Produktion a/s, som Alstrup Produktion er en del af.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Goul Produktion er stiftet af Esper Goul Jensen, Spøttrup ved Skive, og selskabet består i dag af fire sobesætninger og klimastalde til opdræt af 7-30 kg grise. Derudover har selskabet egen foderproduktion og forsyner gårdene med alt fra sopolte og sæd til gummistøvler. Henrik Færch er sammen med tre andre driftsledere blevet medejer af Goul Produktion.

På Alstrup Produktion har man for syns skyld ydermere sat et flethegn op omkring brønden ud mod offentlig vej.