Abonnementsartikel

Folketinget har i dag med et bredt flertal vedtaget en ændring af landbrugsloven som en konsekvens af en EF-dom. Bopælspligten er ændret fra en personlig bopælspligt til en beboelsespligt for ejendomme under 30 hektar, oplyser Fødevareministeriet på sin hjemmeside.

- Stuehuset skal stadig bebos ifølge den netop vedtagne landbrugslov. Men den hidtidige personlige bopælspligt for landbrugsejendomme under 30 hektar er afløst af en upersonlig bopælspligt, en såkaldt beboelsespligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det vil sige, at ejeren er forpligtet til at udleje landbrugsejendommen til helårsbeboelse, hvis han ikke selv ønsker at bo på gården, lyder det fra Fødevareministeriet.

Udlejere kan ikke benytte ejendommen som fritidsbolig i den periode, som beboelsespligten gælder. Ejeren af en udlejet landbrugsejendom må kun opholde sig på ejendommen, når det sker i naturlig tilknytning til drift og vedligeholdelse.

- Vi har været nødt til at ændre landbrugsloven på grund af en EF-dom, men det er ikke Christiansborgs opgave at affolke landdistrikterne. Jeg er derfor glad for, at vi har fundet sammen om et kompromis, som betyder, at der stadig vil være liv på landet, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Den personlige bopælspligt og krav om landbrugsuddannelse for ejere af landbrugsejendomme over 30 hektar ændres der ikke ved i den ny landbrugslov.

Under behandlingen af den ny landbrugslov i Folketinget er lejernes opsigelsesfrist blevet forlænget, så lejelovens almindelige bestemmelser nu også gælder for alle landmændenes lejere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Loven træder i kraft fra 1. juni 2007.