Abonnementsartikel

Med indgangen til juni måned er der trådt nye regler i kraft med hensyn til afhentningsstedet for døde dyr i kvæg- og svinebesætninger.

Daka opridser de nye krav i Danish Crowns Ugeinfo. Reglerne er som følger:

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Indtil selvdøde og aflivede dyr er blevet afhentet, skal de opbevares på en skyggefuld afhentningsplads i tilknytning til den pågældende besætning.

* Dyrene skal placeres på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden.

* Hvor det er nødvendigt, sikres afhentningspladsen mod ådselædende dyr.

* Afhentningspladsen skal ligge i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej. Afhentningspladsen skal ligge ved fast tilkørselsvej og være tilgængelig for opsamlingsmateriellet.

* I tilfælde, hvor dyrene er overdækket, skal det ske med en fast overdækning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Korrekt opbevaring af døde dyr er med til at mindske lugtgener om sommeren. Hus, at positiv omtale af håndtering af de døde dyr nærmest er umulig at opnå, men negativ omtale kan opnås blot ved små fejl, skriver Daka i Ugeinfo.