Abonnementsartikel

Det lange og milde efterår har brunrusten haft gode muligheder for at udvikle sig tidligt i hveden. Siden er gulrusten kommer til især i sorterne Robigus, Hattrick og Cardos.

Også i vores nabolande, eksempelvis England, er der betydelig mere rust i år, og smitten kommer sandsynligvis herfra. Noget kunne også tyde på, at der er tale om mere agressive smitteracer end vi tidligere har oplevet i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi skal ellers15-20 år tilbage for at finde rigtig store problemer med gulrust i Danmark – dengang da sorten Sleipner dækkede det meste af hvedearealet. Det skriver BASF i en pressemeddelelse.

Heldigvis har vi i dag betydelig mere effektive svampemidler til rådighed, og rusten er i øjeblikket under kontrol i de fleste marker, da der er anvendt svampemidler med indhold af epoxiconazol.

Men der er i det tørre og varme vejr stadig en risiko for yderligere opformering og spredning – især hvor der har været anvendt meget lave doseringer. Både i rug og triticale har der også været relativt udbredte angreb af brunrust i år.

I vinterbyggen kom bygrusten tidligt og har helt sikkert kostet. Flere steder har der nok været behov for to sprøjtninger, når man ser, hvordan markerne ser ud i dag.

Også i vårbyg er bygrust – især hvor der er stærkt angrebne vinterbygmarker i nærheden – meget udbredt og er den største trussel sammen med bygbladplet. Her er der stadig mulighed for at gøre noget, men tiden er knap.