Lyt til artiklen:

Her er ansøgningsstatus til målrettet kvælstofregulering 2021

00:00
Hastighed: ???x
03:29

Abonnementsartikel

En del har allerede søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder eller alternativer, men der er også kystvandoplande, hvor der stadig mangler en del.

Mange har søgt om tilskud til ordningen målrettet kvælstofregulering, og indsatsbehovet er allerede dækket i ni kystvandoplande, mens der i andre områder stadig er langt til, at indsatsbehovet er opfyldt. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I 2021 er indsatsbehovet fordelt på 69 kystvandoplande. I år skal målrettet kvælstofregulering ifølge Landbrugsstyrelsen hente et indsatsbehov på cirka 3500 tons kvælstof, hvilket svarer til omtrent 380.000 hektar efterafgrøder. Indtil videre er der samlet set ansøgt om tilskud til etablering af 189.736 hektar.

På kortet herunder kan du se, hvor meget af indsatsbehovet der mangler i de enkelte kystvandoplande.

rich-media-1
På kortet kan du se, hvor meget af indsatsbehovet der mangler i de enkelte kystvandoplande. Illustration: Landbrugsstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tjek dit fællesskema

På ansøgningssiden " Miljøfokusområder og målrettet kvælstofregulering" i fællesskemaet kan du i tabellen "Målrettet kvælstofregulering - vejledende indsatsbehov og ansøgt areal pr. ID15-område" se, om du lever op til det vejledende indsatsbehov på din bedrift. Hvis du vil etablere flere målrettede efterafgrøder eller alternativer, kan du søge om det frem til fristen 16. april.

Som noget nyt kan du i rapporten "Landdistriktsstøtte til målrettet kvælstofregulering 2021" se, hvor stor en andel af indsatsbehovet der er søgt til i et kystvandopland og sammenholde det med, hvor stor en andel af det samlede støtteberettigede areal i kystvandoplandet, der allerede er søgt støtte til i fællesskemaet. Det betyder, at du nemmere kan vurdere sandsynligheden for, om indsatsbehovet i dit område når at blive opfyldt i den frivillige runde.

Forventer du ikke at bruge hele din gødningskvote i planperioden 2020/2021, kan du også indmelde en reduktion i gødningskvoten for denne planperiode. Du kan ikke få tilskud til kvotereduktion, men det kan modregnes i et eventuelt obligatorisk krav.

Søg tilskud frem til 16. april

Ansøgningsrunden er åben frem til 16. april, og du kan få et tilskud på 500 kroner pr. hektar. Du kan ikke søge tilskud til målrettet kvælstofregulering efter 16. april. Efter ansøgningsfristen prioriterer Landbrugsstyrelsen de indsendte ansøgninger og sender et tilsagnsbrev ud, hvor du kan se, hvilke marker du har tilsagn om tilskud til, og hvilke marker du eventuelt har fået afslag på. Herefter opgør vi, om der er behov for et obligatorisk krav i nogle af kystvandoplandene.

Obligatorisk krav

Hvis der ikke bliver søgt tilskud til et tilstrækkeligt areal med målrettede efterafgrøder eller alternativer til at opfylde indsatsbehovet i de enkelte kystvandoplande, kan der blive indført et krav om etablering af obligatoriske målrettede efterafgrøder. Det obligatoriske krav om efterafgrøder vil omfatte alle bedrifter i kystvandoplandet, der har et efterafgrødegrundareal på over 10 hektar. Økologer er undtaget kravet. Du kan ikke få tilskud til et obligatorisk krav, men du kan fratrække de hektar, som du har fået tilsagn om tilskud til i ansøgningsrunden.

Mere om målrettet kvælstofregulering

Ordningen målrettet kvælstofregulering er en del af det danske landdistriktsprogram, og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Læs mere om ordningen målrettet kvælstofregulering 2021 i tilskudsguiden