Abonnementsartikel

Hos Bio Energipark Tønder venter man stadig spændt på et konkret udspil med hensyn til delmål for iblanding af bioethanol i benzin, inden "bordet fanger" i 2020

- Jeg kan ikke forstå, at det tager politikerne så lang tid, siger Peter B. Nissen, der er projektleder hos Bio Energipark Tønder - et ambitiøst projekt til fremstilling af bioethanol.

11. maj gættede han her i Maskinbladet på, at der inden Folketingets sommerferie var blevet vedtaget et bindende mål for iblanding af bioethanol i benzinen allerede fra 2010.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En sådan beslutning ville for alvor have sat skub i projektet i Tønder.

- Hvis det sker, er vores største investor, Verbio AG, klar til at gå i gang. Verbio har vist sig villige til at gå ind med en betydelig del af pengene, hvis blot det danske folketing opstiller et bindende mål for iblanding af bioethanol til benzinen, sagde Peter B. Nissen i maj til Maskinbladet.

Nu er Folketinget gået på sommerferie, og et klart mål er endnu ikke blevet formuleret.

Store ambitioner

Hvis det ellers går som håbet, er det planen at bygge et anlæg i Tønder, som både skal producere bioethanol og biogas - samt senere biodiesel. Den årlige kapacitet i anlægget ventes at blive 150.000 kubikmeter bioethanol, 140.000 ton proteinfoder og en stor mængde kuldioxid.

Når der bliver koblet produktion af biodiesel på, vil der være tale om et anlæg med en årlig produktion af 100.000 ton og et restprodukt i form af glycerin, der også kan bruges til fremstilling af biogas. Et anlæg af den størrelse vil komme til at koste mellem 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det ligger klart, at der fra 2020 skal iblandes 10 procent bioethanol i benzin, der sælges fra danske tankstationer. Men et delmål for et tidligere tidspunkt mangler at blive fastlagt.

- Jeg vil tro, at delmålet for 2010 kan blive iblanding af fem til seks procent bioethanol til benzinen, sagde Peter B. Nissen i maj til Maskinbladet.

Forsigtige politikere

Mindre end to uger efter, at Peter B. Nissen havde givet sit bud på en endelig udmelding fra politikerne, faldt temperaturen hos flere folketingspartier dog til lavere end lunkent, når det drejede sig om at sætte faste procentsatser på et delmål for iblanding af bioethanol i benzin i 2010.

- Vi vil ikke længere kaste os ud i at sætte faste mål for iblanding, før vi har fået belyst, om den biomasse kunne være anvendt andre steder, og den er ordentligt certificeret, sagde Martin Lidegaard, De Radikales energiordfører, 22. maj til Dagbladet Børsen.

- Tempoet vil blive sat af, hvor stor miljøeffekt, man kan få ud af det, i stedet for en mere eller mindre tilfældig sat procentsats. Det er et område, hvor man er nødt til at være villig til at justere undervejs, sagde Anne Grete Holmsgaard, SF's energiordfører, til Børsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Socialdemokraterne holder dermed som det eneste parti fast på et bestemt delmål for iblanding af bioethanol i benzinen. Energiordfører Kim Mortensen foreslår fortsat, at der skal iblandes fem procent i 2010, og at den andel skal hæves til 15 procent i 2020.

Regeringen må tage ansvar

Målet for Bio Energipark Tønder er, at anlægget skal køre med produktion af bioethanol og biogas fra andet kvartal af 2009.

En køreplan, der blandt andet afhang af klar besked fra Folketinget - og gerne inden sommerferien 2007.

Nu er Folketinget gået på sommerferie, og Peter B. Nissen hænger i næste omgang sin optimisme på en deadline omkring 22. juli i år, hvor der er udvalgsmøde med henblik på at præcisere målsætningerne i energistrategi 2025.

- I juli sker der noget. Så må vi se, om det bliver i den ene eller anden retning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men vi forventer stadig et resultat - i hvert fald senest inden udgangen af juli. Det tror vi stadig på, og vi er stadig optimister i den henseende, siger han.

- Der er altså et behov for et mere specifik køreplan for målene i energistrategien, siger han.

- Vi forventer helt klart, at folketingspartierne når frem til bindende mål for iblanding af bioethanol i benzin i 2010. Ellers kan Danmark godt vinke farvel til udviklingen på området.

- Og jeg kan ikke forestille mig, at regeringen vil tage ansvaret for, at vi ikke når med på den udvikling i Danmark, siger han.

Ikke uendelig tålmodighed

I forhold til køreplanen for Bio Energipark Tønder er det også vigtigt, at der snart kommer nogle mere specifikke holdepunkter at rette sig efter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kan vi få en afklaring på målsætningerne ved udgangen af juli 2007, så holder vores køreplan stadig, og vi vil kunne have gang i produktionen i den første del af 2009.

- Det mål holder vi stadig fast i. Men det er da klart, at vores tålmodighed ikke er uendelig, siger Peter B. Nissen.

- Vi må se, hvad der sker i de næste måneder og så justere målsætningerne efter det, siger han.

- Men under alle omstændigheder mener jeg, at hvis der ikke bliver fastlagt bindende mål for iblanding af bioethanol i benzin inden 2020, så bliver der simpelthen ikke bygget anlæg i Danmark.

- Hvis de politiske rammebetingelser ikke kommer på plads, vil der ikke være lyst til at investere på området her i landet, siger Peter B. Nissen.