Abonnementsartikel

Danish ProduktStandard supplerer fint den nye aftale med dyrlægerne, mener Dansk Svineproduktion

Indførelsen af Danish ProduktStandard sker ved at samtlige ejere af svin modtager et brev, hvori de med deres underskrift kan tilslutte sig Danish ProduktStandard og dermed modtage kontrolbesøg hvert tredje år.

Ordningen er imidlertidig frivillig, så der er ingen garanti for, at alle returnerer en underskreven blanket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg tror, alle svineproducenter tilmelder sig systemet, fordi alle – både andels- og privatslagterier og omsætterne – står bag denne ordning, siger Lindhardt Nielsen, formand for Dansk Svuineproduktion.

Skulle der imidlertid være nogle, der ikke vil være med, er der taget højde for en bod, hvis producenter efterfølgende kryber til korset.

I så fald bliver der opkrævet en bod på 15 kroner pr. slagtesvin, 10 kroner pr. 30 kg gris og otte kroner pr. syv kg gris, der bliver omsat pr. kvartal.

- Jeg tror ikke, bodsystemet bliver en indtægtskilde, men skulle der komme penge ind ad denne kanal, bliver de brugt til at administrere ordningen og dermed reducere betalingen fra svineafgiftsmidlerne, siger Lindhardt Nielsen.

Supplerer egenkontrollen

Hvis der under et kontrolbesøg observeres brud på lovgivningen, eller hvis der observeres skuldersår i grad tre og fire, vil det så blive anmeldt?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis vi ser noget, der strider mod det regelsæt, vi skal kontrollere overholdelsen af, beder vi svineproducenten om omgående at få rettet op på forholdene. Men vi foretager ingen anmeldelse.

- Auditør-korpset er ikke uddannet i at vurdere, om forhold skal anmeldes. Det er dyrlægernes opgave. Derfor passer denne kontrol fint sammen med den nye aftale, vi har indgået med dyrlægerne om opstramning på deres rådgivningsbesøg, så de fokuserer mere på dyrevelfærdsforholdene, siger Lindhardt Nielsen.

En gang om året skal dyrlægerne sammen med svineproducenten udarbejde en egenkontrol, hvor de sammen skal give en karakteristik af besætningen og gradvurdere forskellige forhold som for eksempel dødeligheden i besætningen.

- Denne egenkontrol har været skældt ud for at blive bureaukratisk, men jeg tror, den bliver en fornuftig karakterbog, som vil kunne blive et anvendeligt redskab for svineproducenten.