Abonnementsartikel

Frustrationen slog ud i lys lue, da svinebranchen i går holdt åbent møde i Fredericia.

Formålet med mødet var åbent at drøfte den pressede situation, som svineproduktionen er havnet i efter et år med masser af skandalehistorier i pressen om skuldersår, døde søer i massevis og ulovlige transport af svin og søer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Situationen blev også diskuteret, men hvis der var en konklusion på mødet, fik den lov at svæve i det uvisse.

Formiddagens indlæg blev opfattet som en gentagen af, hvor dygtige danske svineproducenter er, hvor stærkt danske svinekød står på verdensmarkedet, og hvor lidt af dette, der får lov at præge mediebilledet af en af landets vigtigste brancher.

Der blev dog også fra paneldeltagerne, Christina Hvid, administrerende direktør i danske Slagterier, Lindhart B. Nielsen, formand for Danske Svineproduktion, og Orla Grøn Pedersen, administrernde direktør i Dansk Svineproduktion, slået fast, at det drejer sig om at bevare retten til fortsat at at producere svin i Danmark, og at det er i elvte time, at dansk svineproduktion får kursen justeret.

Følte sig svigtet af landbrugets top

Hvis mødearrangørerne, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion og Danske Svineproducenter havde ventet kommentarer, der bakkede op om et stærkere sammenhold om at få elimineret de brådne kar blandt svineproducenterne og udelukkelse af transportører, der ikke efterlever regler, må de være blevet skuffet.

Tværtimod syntes flertallet, at erhvervet er blevet urimeligt behandlet i pressen, at landbrugstoppen har svigtet sine medlemmer, og at indsatsen skal rettes mod pressens behandling af erhvervet frem for, at man med flere kontrolforanstaltninger vil jagte svineproducenter og transportører. For – som det blev gentaget flere gange – der kan hos alle findes noget, som ikke lever op til reglerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Troværdigheden skal genoprettes

Efter frokosten blev tingene fra panelet skåret andeledes ud i pap. Dels af forbrugerminister Carina Christensen og af Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke.

- Det er uacceptabelt, at landbrugets eget transportselskab har tilsidesat transportreglerne, og senest har to store transportselskaber bevidst omgået reglerne.

- De mange sager hjælper ikke på erhvervets troværdighed, og derfor er det positivt, at erhvervet nu selv har opstillet et kodeks og drager konsekvensen, når det ikke følges.

- Troværdigheden skal genoprettes, for det skal være muligt at kombinere et rentabelt erhverv med god dyrevelfærd, sagde forbrugerministeren.

Hamrende træls arbejde

Forbrugerministeren erklærede, at hun hellere ville bruge sin tid mere konstruktivt på at være med til at udvikle svineproduktionen, end at bruge tiden på forespørgselsdebatter og samråd, som har været følgen af alle de sager, der er trevlet op om forholdene i svineproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samme svar fik deltagerne fra Landbrugsraadets præsident, da nogle debatører klandrede landbrugets top for at prioritere forkert, når man brugte så meget tid på dyrevelfærdssagerne.

- Jeg forstår de landmænd, der er frustrede over den plads, disse sager får. Men jeg kan sige, at det er et hamrende træls og destruktivt arbejde at skulle rydde op efter de få, der skaber sagerne, sagde Peter Gæmelke.

- Derfor skal vi stå sammen og slå fast, at vi ikke vil acceptere disse sager. Det skal ske ved, at vi hver især tager ansvar for vores egen produktion og sørger for at hjælpe de af vore kolleger, hvor det kniber med at leve op til det, der kræves.

- Vi skal gøre os fortjent til at genvinde respekten fra det øvrige samfund. Og vi skal med de nye kontroller, som vi selv har sat i værk, bevise, at det ikke er nødvendigt med alle de kontrolforanstaltninger, politikerne arbejder på at indføre, sagde Landbrugsraadets præsident.

Udskift landbrugets top

Frustrationerne hos svineproducenterne fortsatte om eftermiddagen, hvor skytset på et tidspunkt blev rettet mod landbrugets top. Et par deltagere slog til lyd for, at de ledende i landbrugets organisationer ikke længere var på bølgelængde med svineproducenterne og derfor burde udskiftes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere syntes, at man i stedet skulle debattere, om der overhovedet er plads til et erhvervsmæssigt dyrehold i Danmark.

Flere anførte, at vurderingen af dyrevelfærd i love og regler bør have er serviceeftersyn. For dyrevelfærdsmæssigt vil det være bedst ikke at følge flere af reglerne, blandt andet reglen om omlæsning af dyr

På mødebordene lå resultatet af Landbrugsavisens spørgeundersøgelse hos 254 svineproducenter. Den viste, at 78 procent mente, at det er godt, at organisationerne tager mere handfast fat på de svineproducenter og transportører, der ikke har orden i sagerne.

På gårdsdagens møde var disse tilhængere ikke så talrigt repræsenteret. Af vurdere efter debatten var de i mindretal.