Abonnementsartikel

Landbrugsraadet har haft svært ved at prioritere mellem flere virksomheder, da man ville indstille kandidater til modtagelse af Integrationsministeriets integrationspris 2007.

Derfor har rådet indstillet tre virksomheder:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gartneriet Rosborg Denmark A/S der har lavet et pionerarbejde med ansættelse af medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk i lederstillinger, og fire af 25 ledere er i dag folk med et andet hovedsprog end dansk.

Christiansfeld Mejeri er indstillet på grund af en beslutning om, at medarbejdergruppen skulle afspejle befolkningssammensætningen i Danmark. Derfor har seks til syv procent af medarbejderne i dag anden etnisk baggrund, og mejeriet har gjort en indsats for, at de nye medarbejdere trives. Blandt andet er der indført en mentorordning. Resultatet af indsatsen i Christiansfeld har inspireret Arla Foods til at lave en fælles integrationspolitik.

Som den tredje kandidat til integrationsprisen 2007 har Landbrugsraadet indstillet Danish Crowns Sæby-afdeling, der påtog sig ansvaret for genansættelse af 30 burmesere, der var blevet afskediget, da Danish Crowns afdeling i Grindsted lukkede i 2006. I arbejdet med at sikre burmeserne og deres familier et godt fodfæste i Nordjylland, er slagteriet gået langt videre, end hvad der kan forventes af en arbejdsgiver, skriver Landbrugsraadet.