Abonnementsartikel

En gennemgang af danske og udenlandske forsøg har vist, at køer præsterer den samme mælkeydelse, hvad enten de bliver fodret med ladetørret hø eller ensilage. Det skriver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret på landmand.dk.

Køerne kan æde ligeså mange kg tørstof af høet som af ensilagen og giver derfor den samme ydelse, så længe afgrøden er høstet på samme udviklingstrin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Får år tilbage var det mere almindeligt at fodre med hø, men den ekstra arbejdsbyrde gjorde blandt andet, at det blev erstattet af ensilagen.

Ny teknik har imidlertid gjort det lettere at lagre og tørre høet, og i lande som Østrig er fodring med ladetørret hø meget udbredt. Herhjemme er Naturmælk begyndt på at producere produkter, som udelukkende er baseret på mælk fra køer fodret med hø, og der er fordele ved høet i forhold til ensilagen.

- En fordel ved at fodre malkekøer med hø i stedet for ensilage er, at hø har et højere AAT-indhold. Samtidig er der ingen risiko for udvikling af anaerobe sporer, der kan forurene mælken og give problemer med produktion af ost, siger Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg.

Strukturværdien må forventes at være stort set ens i ensilage og hø med samme fordøjelighed og samme NDF-indhold. Drøvtygningstiden vil være ens, mens ædetiden vil være højere for våd ensilage end for hø.