Lyt til artiklen:

God afsætning af rajgræs og rødsvingel

00:00
Hastighed: ???x
02:50

Ovenpå en stor høst i 2019 med gode udbytter i frøgræsset er det i Danmark i 2020 mere på det jævne og i gennemsnit lidt under middel med et indeks på 97 i forhold til et femårsgennemsnit. Det samme billede tegner sig i resten af Europa, hvor frøudbytterne også været under normalen i 2020.

Der blev på DLFs avlermøder gjort status over frøgræssæsonen, og generelt er der optimisme i branchen. Årets avlermøder blev holdt virtuelt, hvor avlerne kunne følge med på skærmene hjemmefra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godt marked og god efterspørgsel

Overordnet set melder DLF om et godt marked og en god efterspørgsel på frø på den nordlige halvkugle.

Der har været en god start på sæsonen med plusser på afsætning, indtjening og dækningsbidrag, og samlet set er der en vækst på syv procent i afsætningen i de første fire måneder sammenlignet med 2019.

DLF fremhæver især afsætningen af plænegræs til private plæner. Det giver et øget salg af almindelig rajgræs og rødsvingel, og stigningen tillægges, at private i 2020 har haft mere tid derhjemme og derfor kan bruge flere timer i haven.

Øko-frø er eftertragtet

Forbruget af frø til foder har ifølge DLF været fornuftigt i hele Europa, og der er en god efterspørgsel på økologiske frø

Virksomheden er godt tilfreds med prisstigninger på acontoudbetalingerne i de enkelte frøarter fra to og op til 20 procent i sammenligning med 2019.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udlægget til foråret bliver større i arter som rødsvingel, hundegræs, almindelig rajgræs, mens strandsvingel og engrapgræs ligger nogenlunde på niveau med sidste år.

Rajgræs tegner sig for halvdelen

Almindelig rajgræs tegner sig for cirka halvdelen af det europæiske forbrug, og arten er ifølge DLF i god balance. Tendensen peger på en lidt større eksport til USA og Kina, men til gengæld ser DLF import fra New Zealand til EU. Udlægget til foråret bliver lidt større end i 2019.

Acontoprisen er steget med 20 procent i forhold til 2019, og DLF har afregnet avlerne med 75 procent af de forventede finalpris pr. 11. december.

Rødsvingel er næststørst

Rødsvingel er den næststørste art i Danmark, og den danske produktion udgør en stor del af den europæiske produktion.

DLF melder om skuffende rødsvingeludbytter i år, og frøvaren har generelt en lavere rumvægt end normalt. Der er dog en positiv side på forbruget, og derfor får DLF behov for et større udlæg til foråret. Acontoprisen er steget med 11 procent sammenlignet med december 2019.