Abonnementsartikel

Det bliver sent onsdag aften synligt, hvordan sprøjtning med forskellige dyser, forskellige hastigheder og vinklinger virker på afgrøderne.

Det sker som sidste punkt på programmet, når Regionsudvalget for Kartofler i Ringkøbing, Ribe og Vejle Amter og Hammerum Herreds Kartoffelsektion arrangerer bedriftsbesøg hos Thyge Thoustrup, Gammelbyvej 5 i Holstebro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arrangementet begynder kl 19,30 med markvandring. Derefter demonstreres forskellige marksprøjter, og der gives tips om vedligeholdelse samt gode råd om sprøjteteknik og dysevalg i kartoffelmarker.

Sidste punkt på programmet er en demonstration i kartoffelmarken med flourescerende stof/UV-lys, hvor forskelige dyser, hastigheder, luftassistance, vinkling af dyser med mere afprøves.

For at få effekt af det flourescerende stof/UV-lys, foregår denne del af programmet efter at mørket har sænket sig, og arrangementet ventes først afsluttet omkring midnat.

Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet – DJF.