Merlin Hans er skovfoged hos Naturstyrelsen Vadehavet og er teknisk ekspert på vildsvinehegnet ved grænsen. Han er begejstret for hvordan vildtåbningerne virker i det omfattende hegn der ellers har fået ry for, at det ødelægger vilde dyrs muligheder for at passere grænsen.

- Vi har på vores vildtkameraer fået fotos af både ræve, oddere og sågar traneunger der passerer grænsen via vildtåbningerne i vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse, siger Merlin Hans. Han er sikker på at hegnet virker efter hensigten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis der smutter en vildsvine-smågris igennem én af vildtåbningerne, så er soen snu nok til at vente på at den smutter tilbage igen. Der har altid været nogle få vildsvin i grænselandet, lige nu er der cirka 10 tilbage, men der er ikke konstateret indvandring af nye gennem hegnet på vildtkamera. Så der er ingen tvivl om at hegnet minimerer indvandringen af vildsvin.

Vildsvinehegnet langs grænsen har mere end 800 vildtåbninger i størrelsen 20x20 cm. Dertil kommer 20 større åbninger, hvor der er veje, vandløb og jernbane.

- Der er omkring 300 kameraer i området som moniterer vildtet. 30 kameraer er installeret i forbindelse med selve hegnet, resten er sat op i habitatområderne, hvor vi ved vildsvin med stor sandsynlighed vil opholde sig, siger skovfogeden.

Merlin Hans forklarer, at regningen for etableringen af det danske vildsvinehegn endnu ikke er gjort op.

- Der er klagefrist frem til december. Her kan naboer til vildsvinehegnet klage over nærheds-gener, og først når disse er gjort op, kan vi komme med et regulært bud på hvad hegnet har kostet, siger han. Der er i skrivende stund registreret tre klager over hegnet, skovfogeden kan ikke komme nærmere ind på hvem der har klaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ud over etablering og eventuelt gene-erstatning, påkommer der udgifter til reparation af hegnet løbende, da der har været en del hærværk på vildsvinehegnet. Flere tyske aktivister har i diverse medier erkendt, at de har lavet hærværk på det danske vildsvinehegn.

Læs om det massive pres fra smittede vildsvin i Tyskland i Hyo:

Se også: