Abonnementsartikel

Konklusionen i KOF’s brev til medlemmerne er skarp – regnskabstallene må medlemmerne vente med at se til på tirsdag, måske

I sidste uge stod det klart, at der var en fusion opå vej mellem sjællandske Danish Agro og det sydjyske selskab, KOF Agro, der er kommet i økonomisk uføre.

Og fusionen mellem KOF Agro og Danish Agro er på det nærmeste en realitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formelt skal det besluttes tirsdag aften den 17. juli på en ekstraordinær generalforsamling, men en vedtagelse her er nødvendig, hvis værdierne i KOF Agro skal bevares.

Så skarpt er det beskrevet i det orienterende brev, som KOF Agro har udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

”Hvis fusionen ikke gennemføres, vil andelskapitalen være tabt”, hedder det i brevet.

Stemmer rationelt

Hvad sker der, hvis fusionen ikke godkendes?

- Jeg kan ikke tro, at medlemmerne stemmer nej til at redde deres egenkapital ved at få den overført til en ny virksomhed, siger Jørgen Damgaard, formand for KOF Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis de stemmer nej, risikerer vi, at værdien i selskabet ikke kan opretholdes på navn

- Medlemmerne vil derfor stemme ja. Det er jeg ikke i tvivl om. I dag stemmer landmænd ud fra rationelle kendsgerninger, hvor man tidligere måske mere stemte følelsesmæssigt.

- Jeg synes også, det er kedeligt, at KOF, som næste år ville være blevet 125 år, skal slutte på denne måde. Jeg er absolut ikke stolt over, at skulle fremlægge handlingsplanen på tirsdag, men vi har i bestyrelsen måttet forholde os til kendsgerningerne.

- Derfor har det været vigtigt for os, at at vi har en fuld færdig plan at fremlægge, så medlemmer kan have tillid til, at både forsyningssikkerheden og deres værdier i selskabet er in takt med det nye selskab, siger Jørgen Damgaard.

”Temmelig stort” underskud

Orienteringsskrivelsen fra KOF Agro er uden regnskabsmæssige informationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er temmelig stort – det viser vore foreløbige opgørelser. Og mere vil og kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Jørgen Damgaard.

Får medlemmerne forelagt et regnskab på generalforsamlingen?

Det kan jeg ikke sige. Det er ikke færdigt endnu. Det afhænger af revisionen.

I informationsskrivelsen står der, at ”… bankerne ikke uden en rekonstruktion kan finde grundlag for etablering af de kreditrammer, som skal til for en fortsat drift af KOF”.

Har bankerne sat en dato for deres kreditter?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har holdt vore pengeinstitutter orienteret om vores situation, så de har kunnet agere korrekt og professionelt. Hvis de har givet mig en deadline, vil det ikke være i pressen, jeg vil videregive en sådan oplysning, siger Jørgen Damgaard.

I dagsordenen hedder det, at medlememrne skal tage stilling til bestyrelsens beslutning om at tilslutte sig til Danish Agro på fusionslignende vilkår.

De består i, at Danish Agro straks overtager aktiver og aktiviteter og dermed ”alle KOF’s nu kendte rettigheder og forpligtelser. Dette følges op efter nytår med en egentlig fusionsaftale.

Bedre forsyningsbalance

I et digert fusionsoplæg beskrives anlæg og aktivitete detailleret.

Fusionsgevinsterne er opgjort til 25-30 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil sige mindst 25-30 millioner kroner, siger Jørgen Damgaard.

Besparelserne kommer blandt andet fra lukning af en fabrik, der vil kunne spares.

- Derudover får vi en helt anden forsyningsbalance i det nye selskab, end vi har haft i KOF Agro. På Sjælland har de et stort kornoverskud, mens i vi KOF har haft et stort underskud i forhold til de foderleverancer, vi har. Det giver en langt større sikkerhed, end vi hidtil har haft, siger KOF-formanden.

”… vigtigt, at medlemmer kan have tillid til, at både forsyningssikkerheden og deres værdier i selskabet er in takt med det nye selskab..”Jørgen Damgaard, formand for FOK Agro