Abonnementsartikel

En ny bekendtgørelse fra Fødevareministeriet strammer nu kursen over for gold hejre i udsæd.

Baggrunden for stramningen er, at Plantedirektoratet gennem længere tid har fået henvendelser fra landmænd, der har problemer med netop gold hejre i udsæden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Gold hejre kan begrænse mulighederne for afgrødevalg i sædskiftet og det vanskeliggør muligheden for at dyrke græsfrø. Samtidig er ukrudtsplanten dyr at bekæmpe og belaster behandlingsindekset .

Plantedirektoratet ønsker at begrænse mulighederne for at sprede ukrudt med udsæden og har sammen med Udvalget for Plantesorter og Udsæd drøftet, hvordan der kunne sættes ind overfor den uønskede plante.

Udvalget for Plantesorter og Udsæd har siden anbefalet Plantedirektoratet at fastlægge en strammere norm for indholdet af gold hejre i sædekorn og markfrø. Fremover må der derfor i markfrø ikke findes gold hejre i udsædskategorierne præ-basisfrø og basisfrø.

I sædekorn må der ikke være gold hejre i nogen af udsædskategorierne. For sædekorn er der aftalt en tolerance, så der i nogle tilfælde tillades op til et frø af gold hejre.

De strammere danske normer gælder kun for dansk produceret udsæd og ikke for udsæd, der importeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De to bekendtgørelse om henholdsvis markfrø og sædekorn trådte i kraft 30. juni 2007.

Bekendtgørelse nr. 724 af 22. juni 2007 om sædekorn

Bekendtgørelse nr. 723 af 22. juni 2007 om markfrø