Abonnementsartikel

ØA havde dobbelt så meget bundet i ejendomme målt pr. omsat krone end sine sammenlignelige kollegaer i branchen – det skal man ikke være nervøs ved, mener formanden

Maskinbladet har gennemført en sammenligning på nøgletal inden for de andelsejede grovvarevirksomheder.

Af analysen fremgår det, at en virksomhed skiller sig markant ud fra de øvrige – og det er ØA, som fra 1. januar har været fusioneret med Roskilde Andel og SAG i det, der nu hedder Danish Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da ØA lagde sidste hånd på sit sidste regnskab og sendte det i trykken, var det med en egenkapital på 224,8 millioner kroner. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i sammenlignet med kollegaerne i branchen. I sammenligningen, som fremgår af tabellen på denne side, indgår foruden ØA selskaberne KOF, Roskilde Andel, SAG, Århusegnens og S.A.B. Disse selskaber er umiddelbart sammenlignelige.

Men ØA udskiller sig markant på en række nøgletal – og det gælder især med hensyn til den bogførte værdi af koncernens ejendomme. Denne værdi er pr. 31. december 2006 opgjort til 448,6 millioner kroner, hvilket svarer til 34 øre pr. netto omsat krone i koncernen.

De øvrige fem koncerner har på samme post placeret fra 14 til 21 øre pr. netto omsat krone – og i gennemsnit 17,4 øre. Det vil sige, at ØA havde placeret dobbelt så meget i ejendomme i forhold til gennemsnittet af de øvrige.

Det kan også vendes på den måde, at såfremt ØA lignede gennemsnittet af sine kollegaer, ville deres egenkapital have været lig nul.

Ikke for højt sat

I har en bogført værdi af jeres ejendomme på 448,6 millioner kroner, og det er dobbelt så meget som gennemsnittet i branchen. Undrer det dig?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis du fisker efter, om vi har sat dem for højt, tør jeg godt sige, at det har vi ikke, svarer Jørgen H. Mikkelsen, formand for Danish Agro og formand for daværende ØA.

Regnskabstal på dette punkt er ikke offentliggjort efter dannelsen af Danish Agro– heller ikke i forbindelse med forslaget om at fusionere med KOF.

Han forklarer videre, at Danish Agro har et ”super apparatur at tilbyde sine landmænd”.

- Så der er ikke noget at være nervøs for, og vi har rigeligt med værdier for pengene – også i driftsmidler.

- Vores omkostninger ligger også flot i forhold til de øvrige i branchen. Det bekræfter, at vores anlæg giver værdier tilbage, forklarer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Store værdier udenfor

ØA er endvidere karakteriseret ved at have en meget stor kapital bundet i datterselskaber og associerede virksomheder i forhold til de øvrige koncerner i sammenligningen.

Blandt andet var ØA ejer af en meget stor andel af DPL Invest, og Danish Agro ejer endnu mere, da Århusegnens er købt ud, siden ØA regnskabet blev færdiggjort.

I alt havde ØA ved udgangen af 2006 bundet 190,2 millioner kroner i datterselskaber og associerede virksomheder – det svarede til 14 øre pr. netto omsat krone. Til sammenligning havde de fem øvrige koncerner i Maskinbladets sammenligning bundet seks øre i gennemsnit på denne post.

Når der ses bort fra datterselskaber og associerede virksomheder, ville ØA altså kun have haft en egenkapital på lige godt 34 millioner kroner.

Som de øvrige

Det er meget svært at finde en måde, hvorpå man kan sammenligne, om det er ligeværdige parter, der fusioner inden for grovvaresektoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En af måderne kan være at udregne den bogførte egenkapital på netto omsat krone – og det har Maskinbladet valgt at gøre.

Set i dette lys møder Danish Agro med 15 øre pr. netto omsat krone, når tallene fra ØAs, Roskilde Andels og SAGs seneste offentliggjorte regnskaber uden videre lægges sammen.

Denne fremgangsmåde er kun rimelig i mangel af bedre, men indikerer dog, hvordan virkeligheden nogenlunde må være. De rigtige tal bør lægges frem i et oplæg til en foreslået fusion som den, der skal orienteres og stemmes om på tirsdag 17. juli 2007 i Vejen.

Forslag fremlægges

Vil I fremlægge det konkrete forslag til fusion for andelshaverne i KOF?

- Ja, det vil vi, svarer Jørgen H. Mikkelsen, formand for Danish Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvorfor laver I ikke fusionen, så den gælder allerede fra 1. juli 2007?

- Det har rent tekniske årsager i EU-lovgivningen. Der er ingen anden dagsorden bag det, fastslår han overfor Maskinbladet.

Jørgen H. Mikkelsen forklarer, at det er af rent regnskabsmæssige årsager, da de to foreninger kører med hvert sit regnskabsår.

Danish Agro følger kalenderåret, mens KOF har sommerregnskab.

Ingen kommentarer

Tør du godt lade dine medlemmer fusionere med en forening, der efter omtalen har et betydeligt underskud?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi føler os komfortable og er ikke bange for opgaven, svarer Jørgen H. Mikkelsen.

Du må kende underskuddet i KOF, når du tør sige ja til fusionen. Hvad er det?

- Jeg vil ikke kommentere på det.

Kender du det ikke?

- Nej, det gør jeg ikke. Men vi har overblik over den fremtidige forretning, og vi arbejder på at få detaljerne på plads omkring det afsluttende regnskab for KOF, forklarer Jørgen H. Mikkelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi vil i de kommende dage søge at følge forslaget til fusion med nyheder på vores hjemmeside www.maskinbladet.dk