Abonnementsartikel

Landbrugets kursusvirksomhed har succes med skræddersyede uddannelser

Efter år med dalende aktivitet blomstrer LOK igen, og organisationen er blevet revitaliseret med ny strategi og nyt navn.

Ganske vist hedder den fortsat LOK, men hvor det tidligere stod for Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed, står de tre bogstaver nu for Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et navn, der matcher det, som LOK reelt beskæftiger sig med i dag, skriver Hanne Børsch, uddannelseschef i LOK, i organisationens statusrapport.

Vækst på over 60 procent

Den øgede aktivitet ses flere steder på LOK’s aktivitetspalette.

Blandt andet har LOK for andet år i træk haft en vækst på over 60 procent inden for skræddersyede aktiviteter. Det er kurser, konferencer eller andet, som LOK planlægger og gennemfører i samarbejde med en kunde. I 2006 har der været 1.817 deltagere på 88 aktiviteter. De samme tal for 2005 var 1.100 deltagere på 53 aktiviteter.

Kunderne er primært landboorganisationer og andelsvirksomheder, men næsten en trediedel af aktiviteterne efterspørges af firmaer og organisationer uden for Landbrugsraadets medlemskreds, men som dog har tilknytning til landbrugs- og fødevareerhvervet.

Flotte karakterer

På LOK’s åbne kurser, der er målrettet de folkevalgte i landboorganisationerne og i landbrugets andelsselskaber, har der været en stigning på godt 20 procent i antal kursus-dage, selv om antallet af folkevalgte er faldet i takt med fusionerne og strukturudviklingen i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endvidere har LOK haft relativ stor succes med gennemførelse af debatmøder om dyrevelfærd sammen med Dyrenes Beskyttelse og Moderne Landbrug. Møderne havde samlet 700 deltagere.

At dømme efter tilbagemeldingerne på aktiviteterne har LOK en gedigen succes hos deltagerne.

Ifølge statusrapporten har deltagerne givet aktiviteterne karakteren 4,2 i gennemsnit, hvor fem er topkarakteren.

Det er en karakter, der er på niveau med tilbagemeldingerne de seneste tre år.

Arbejder internationalt

Derudover løser LOK nogle opgaver i udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I samarbejde med Beskæftigelsesministeriet arbejder LOK i Marokko med demokratisering og involvering på alle niveauer i landets beslutningsprocesser.

”Den lange danske tradition og erfaring med demokratisering på græsrodsniveau i landbrugets foreninger og virksomheder er nyttig ballast i projektet, og ”den danske model” er internationalt anerkendt”, skriver LOK i sin statusrapport.

Derudover har LOK siden 2000 arbejdet sammen med Vietnam Farmers Union om udvikling af kommunikationen mellem medlemmerne og deres ledere. Endvidere etableres erfa-grupper for landmænd, og de lokale folk uddannes til at lede grupperne.

Samarbejdet omfatter også uddannelse af de ansatte i Vietman Farmers Union i projektformulering og –ledelse.