Abonnementsartikel

Cruiser OSR beskytter mod både skadedyr og svampesygdomme på rapsplanternes tidlige stadier

Bejdsemidlet Cruiser OSR er blevet godkendt til bejdsning af raps. Midlets effekt mod skadedyr er på niveau med de hidtil anvendte midler, mens effekten på kålskimmel er forbedret.

Angreb af kålskimmel hæmmer rapsen mest ved sen såning af rapsen. Derfor anbefales bejdsning mod kålskimmel først og fremmest i sent såede marker, hvor rapsen har svært ved at gro fra et angreb af kålskimmel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cruiser OSR har god effekt mod angreb af trips og jordlopper i fremspiringsfasen. Midlet har som de hidtidige midler ikke tilstrækkelig effekt mod rapsjordlopper, men beskytter kun mod de helt tidlige bladgnav, og har ikke effekt på laveangreb.

Både skadedyr og svampe

Cruiser RAPS har hidtil været det eneste godkendte bejdsemiddel til brug i raps i Danmark.

Da midlet kun virker mod skadedyr, er der hvert år blevet importeret en større mængde rapsudsæd fra især Tyskland. Den importerede udsæd er bejdset med forskellige midler, der både har effekt overfor skadedyr og svampesygdomme.

Med godkendelsen af Cruiser OSR får danske leverandører af rapsudsæd mulighed for at bejdse rapsudsæden med et middel, der både virker overfor skadedyr og svampesygdomme.

Bejdsning med Cruiser OSR må kun finde sted i lukkede industrielle anlæg, og det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække og plomberes. Da det kræver relativt store investeringer, vil det derfor næppe være lønsomt for den enkelte landmand selv at bejdse frøene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anvendelse af udsæd, der er bejdset, påvirker ikke behandlingsindekset på ejendommen, da bejdsemidlerne ikke har noget behandlingsindeks.