Lyt til artiklen:

Hvis du vil fravænne uden medicinsk zink, skal der skrues på flere knapper

00:00
Hastighed: ???x
05:14

Abonnementsartikel

Skal der fravænnes problemfrit uden zink, handler det både om hvad der er i foderet, og hvordan der fodres.

Der er mindre end halvandet år til at EU forbyder brugen af zinkoxid i medicinske doser. Et af de store faglige temaer på efterårets møder bliver branchens vej ud af fodring med medicinsk zink. Både på "Fagligt Nyt" hvor rådgivere, dyrlæger og nogle svineproducenter har været samlet for at være på forkant med nyeste forskning, og "Viden på tværs" som er Seges svar på Svinekongressen i corona-tider, vil flere indlæg kredse om emnet.

Fodring uden medicinsk zink handler både om hvordan foderet tildeles, og hvad foderet indeholder, forklarer konsulent fra Seges Tina Sørensen, som er aktuel med flere faglige indlæg til disse arrangementer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har lige nu en afprøvning i gang, hvor vi har skruet et koncept sammen med mange af de erfaringer vi har høstet, gennem vores fokus på udfasning af medicinsk zink. Der er tre overskrifter for konceptet: Fodersammensætning, fodertildeling og smittepres, siger Tina Sørensen.

Skru på proteinet og giv grisen de bedste forudsætninger

Konsulenten slår fast at bedste bud ikke er ens for alle besætninger. Der skal skrues på flere parametre for at fodring uden zink kan ske nogenlunde problemfrit.

- Det er forskelligt, hvad der virker fra besætning til besætning. Derfor kan det være en god idé at komme i gang i god tid, inden forbuddet træder i kraft om mindre end to år. Men vi har ret godt styr på at, hvis man har problemer med diarré ved fravænning, så er det proteinet der skal afbalanceres. Alle de besætninger der kører uden medicinsk zink, har skruet ned for råprotein, slår Tina Sørensen fast. Hun kan også se, at dem der har succes med zinkfri fodring, alle har rengøring, desinfektion og hygiejne inde i de faste rutiner.

- Alle har fokusrutinerne omkring indsættelse for eksempel tjekker mange temperaturen i stalden før indsættelse og bruger desinfektion. De bedste er gode til at lave de samme, faste procedurerne - hver gang. Det kan vi ikke tjekke i afprøvningen, men her har vi reduceret sammenblanding og dermed reducere smittetryk i koncept-gruppen.

Opblødt foder både før og efter fravænning

Selv om afprøvningen stadig er i gang, så tror Tina Sørensen på at udfodrings-metoden får stor betydning for resultaterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Koncept-gruppen får tilbudt opblødt foder fra dag syv i farestalden til en uge efter fravænning. Vi kan se at grisene æder bedre, når de får tilbudt opblødt foder. Det er fravænningsblandingen der serveres opblødt i langtrug fire gange dagligt.

- Det gør at grisene sikres væske umiddelbart efter fravænning og at de er vænnet til at alle kommer op og ædefra første fodring, når fodervognen triller igennem stalden, forklarer Tina Sørensen. Hun håber på at grisenes instinkt og sociale adfærd med at komme op og æde, når soen kalder, kan overføres til klimastalden med tildeling af opblødt foder.

- Jeg tror at det er vigtigt, at trugene er være store nok til at alle kan æde sammen, det er de vant til i farestalden. Og det kan vi udnytte ved fravænning, og på den måde sikre at alle æderfra dag et. Derudover er det vigtig, at have fokus på hygiejne, så foderet altid er friskt og trugene rene.

Pandekagedej uden mælk gav fire grise mere pr årsso

Se også:

Pandekagedej uden mælk gav fire grise mere pr årsso

Kan det zinkfri fravænnings-koncept klare sig?

Afprøvningen af konceptet foregår hos en smågriseproducent, som har kørt uden medicinsk zink gennem et stykke tid. Besætningen er plaget af diarré, indenfor den første uge efter fravænning. Sokkeprøver fra samtlige stier med diarré viste E. coli F4+F18 i moderat forekomst. Før afprøvningen blev de fleste stier i klimastalden behandlet mod diarré med tre dages antibiotika.

I alt 3600 grise skal køres igennem afprøvningen, som kører over ti runder med 60 stier pr. gruppe. Begge grupper fodres uden medicinsk zink, men med forskellige foderplaner (se tabel 1). Desuden er smittetrykket forskelligt idet koncept-holdene kun sammenblandes af maksimalt tre kuld, hvor kontrolholdet sættes sammen efter størrelse. Besætningen kører med fem ugers fravænning og sælger den største tredjedel af grisene. Ved indsættelse i klimastalden vejer grisene i gennemsnit 6,5kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der registreres tilvækst, diarré og medicinske behandlinger i afprøvningen. Der regnes dog ikke på produktionsværdi og priser, derfor bliver det måske svært at regne på, om konceptet kan klare sig.

Brug zinkguide.dk

Seges afprøvning bliver færdig i oktober, og lur mig om vi ikke hører lidt mere om det til "Viden på tværs". Her har Tina Sørensen flere indlæg, ét hvor hun blandt andet gennemgår testen: Hvor klar er du til udfasning af zink?

- På Viden på Tværs laver I testen samtidig med at vi holder indlægget. Det giver et resultatet med tre tiltag man kan tage med hjem og bruge. Det er bare om at komme i gang med at optimere foder og management og så ellers øver sig på at undvære medicinsk zink. Hun opfordrer til at gå ind på Seges hjemmeside med tips og tricks til at fravænne zinkfrit: https://zinkguide.dk/. Her er både konkrete råd og vejledninger - og samtidig er det en god samtalestarter til en dialog med ens rådgiver eller dyrlæge om, hvordan får en produktion uden medicinsk zink.

SEGES Svineproduktion deler løbende ny viden og podcasts på svineproduktion.dk/zinkfri2022.