Abonnementsartikel

De andelsejede foderstofselskaber har vidt forskellig praksis i deres regnskaber med hensyn til bogført værdi af grunde og bygninger contra den offentlige vurdering

Maskinbladet har analyseret på den måde, nogle af andelsselskaberne opgør deres bogførte ejendomsværdier (grunde og bygninger) på i deres regnskaber i relation til de offentlige vurderinger.

Helt aktuelt har det vakt undren, at fusionsivrige ØA i sit årsregnskab for 2006 har bogført sine ejendomme til en samlet værdi af 449 millioner kroner – det svaret til en kapital bundet i ejendomme på hele 34 øre pr. krone i koncernens nettoomsætning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andre i branchen har tilsvarende cirka 17 øre pr. krone i nettoomsætning bundet i ejendomme – eller det halve.

Men har ØA så overdrevet værdien af sine ejendomme – eller er der belæg for den bogførte værdi?

Tæt på de offentlige vurderinger

ØA, som er i vælten i disse dage, efter det for 10 dage siden blev offentliggjort, at foreningen ønsker at fusionere med KOF Agro, har bogført sine ejendomme til 92,7 procent af den offentlige vurdering.

For ifølge regnskabets oplysninger er der en offentlig vurdering på 484 millioner kroner.

For følgende andre aktører i branchen gælder tilsvarende procentsatser (regnskabsmæssig værdi af ejendomme i forhold til den offentlige vurdering):

Artiklen fortsætter efter annoncen

* KOF 82,4 %

* Roskilde Andel 102 %

* SAG 96,8 %

* Århusegnens Andel 64,5 %

* S.A.B. 90,7 %

Artiklen fortsætter efter annoncen

* DLG 82,2 %

Stor betydning for økonomien

I et regnskab har det stor betydning, hvad aktivmassen er – og det har stor betydning for, hvilken egenkapital, selskabet kan bogføre.

Blandt andet bruges aktiver og egenkapital til at beregne nøgletal som ”afkastningsgrad”, ”egenkapitalens forrentning” og ”soliditetsgrad”.