Abonnementsartikel

Forslag til nye regler for sameksistens mellem GM, konventionelle og økologiske afgrøder i høring.

Plantedirektoratet har sendt to bekendtgørelser om ændringer i reglerne for sameksistens mellem GM, konventionelle og økologiske afgrøder i høring.

Reglerne om sameksistens er nationale regler, der skal sikre, at genmodificerede afgrøder dyrkes og håndteres, så spredning af genmodificeret materiale til konventionelle og økologiske afgrøder undgås. Derudover skal reglerne også sikre forbrugernes og aftagernes frie valg mellem GM-, konventionelle- og økologiske produkter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De nye bekendtgørelser fra Plantedirektoratet lægger blandt andet op til at mindske afstandene mellem marker med GM-afgrøder og marker med konventionelle og økologiske marker. For eksempel nedsættes afstanden for majs fra 200 meter til 150 meter.

De nye anbefalinger er først og fremmest begrundet i resultater fra ny europæisk forskning.

Resultaterne herfra viser, at indholdet af GM-materiale i konventionelle og økologiske nabomarker kan holdes under tærskelværdien for mærkning ved kortere afstande end dem, der står i de nuværende danske regler.

Den anden nye bekendtgørelse, hvor der lægges op til ændringer, er bekendtgørelsen om kompensation til konventionelle og økologiske landmænd for tab på grund af spredning af pollen fra en nabomark med en GM-afgrøde. Hvis der sker ændringer i dyrkningsafstandene, skal der også ske ændringer i afstandene til de marker, hvor man kan få kompensation.