Abonnementsartikel

Ifølge en pressemeddelelse gik den vestjyske foderstofforening 10 procent frem i omsætning

Med et årsresultat på 13,6 millioner kroner har Vestjyllands Andel (VA) opnået et tilfredsstillende resultat med en stor fremgang i sin omsætning.

Omsætningen i moderselskabet steg nemlig med 10 procent svarende til 80 millioner kroner og blev på 866 millioner kroner i regnskabsåret, der løb fra 1. juni 2006 til 31. maj 2007.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Olieforeningen i VA præsterede en omsætning på 77 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 10 millioner kroner svarende til 15 procent.

Koncernomsætningen blev på i alt 943 millioner kroner mod 853 millioner kroner i 2005/2006 – det var en fremgang på 90 millioner kroner.

På baggrund af resultatet foreslår bestyrelsen og repræsentantskabet, at der bliver udloddet 10,7 millioner kroner til medlemmerne i overskudsbetaling.

På såsæd bliver tilbagebetalingen 50 kroner pr. ton, på mineraler 30 kroner pr. ton, på korn og råvarer 10 kroner pr. ton, på rapskager, foderblandinger og gødning 20 kroner pr. ton og på planteværn, markfrø og majsfrø tre procent. På køb bliver overskudsbetalingen på 40 kroner pr. ton købt rapsfrø.

Fik bet på korn

Generelt udtrykker VA i pressemeddelelsen tilfredshed med resultatet, da konkurrencen i markedet fortsat er meget hård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores indkøb har året igennem generelt ligget pænt. Dog har vi haft store udfordringer på kornsiden da vi ikke fik købt korn nok op i høst og på termin, hvilket har gjort, at vi har tabt på de seneste leverancer af foderblandinger, skriver VA.

Og tilgangen af medlemmer fortsætter i VA, som har fået netto cirka 50 nye medlemmer.

De tre foderfabrikker har kørt tilfredsstillende og har produceret 14.000 ton foder mere end året før.

Mineralfabrikken i Hee har haft en stor fremgang, idet produktionen er steget fra 8.732 ton til 12.410 ton, hvilket er en fremgang på 40 procent.

- De seneste fem år er produktionen af mineraler og koncentrater femdoblet, hvilket beviser,at vi har været meget konkurrencedygtige i markedet, og at kunderne er tilfredse med produkterne, påpeger VA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden har strukturblandingerne haft en pæn fremgang, og især på kal` Nova og hesteblandingerne har der været fremgang i salget.

Og gødningsblanderen har haft meget travlt, idet VA tangerede sin rekord med 14.000 ton.

På planteværn valgte kunderne også at bakke op omkring VAs Agrolinekoncept, og fremgangen var igen stor.

- Vi solgte 13 procent mere planteværn end i 2005/2006, fremhæver VA.

- Vores råvaredisponeringsklub har igen i år fået flere medlemmer, og vi disponerer nu rigtig store mængder til gruppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bygger nyt til korn

- Vi er nu næsten færdige med vores udbygning af kornfaciliteterne i Borris og er ligeledes færdige med udvidelsen af kontoret i Ringkøbing, hvor vi har samlet hele salgsstyrken.

- Vi valgte strategisk at gå med i flere selskaber både indenlandsk og udenlandsk, og resultaterne viser, at vores satsning har været rigtig.

- Vores datterselskaber, som vi har aktier i, kører generelt tilfredsstillende og har alle bidraget positivt til vores resultat, mener VA.