Frem mod optagning er der flere ting, du skal have styr på i lægge-, spise- og stivelseskartoflerne. Nogle steder gror planterne stadigvæk og skal have den nødvendige beskyttelse mod skimmel, mens andre marker er klar til optagning. Optageren skal indstilles, så knoldene ikke får unødige skader og tab af værdi, og rester af Reglone skal afleveres, så det ikke ender med bøderegn. Herunder kommer Benny Jensen, der er direktør i BJ-Agro, med sine anbefalinger og huskeliste til knoldenes sikre vej op af jorden.

- Det, vi kan se, er, at de forskellige vækststandingsmetoder, der har været mulige i modne spise- og læggekartofler, generelt set har haft en fornuftig effekt. Både aftopning plus Gozai, og den meget lave dosis Reglone suppleret med Gozai, har de fleste steder vist sig at virke fint i år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stivelsessorterne er mere livskraftige og vanskelige at arbejde med, så her er der lidt mere variation i, hvor godt det er gået. Lige meget hvordan vi har gjort det, kan vi se, at der ofte er planter, der skyder igen, og vi får vores udfordringer med at slå dem helt ihjel i marker, hvor der er givet lidt for meget kvælstof, i forhold til markens behov. I den slags marker, har vi tidligere kunnet køre en ekstra gang med Reglone, men nu hvor der er meget stramme restriktioner på kemien, er det mere usikkert hvordan vi skal klare det.

Mekanisk behandling

Hvis man ikke må bruge mere Reglone eller Gozai, og planterne begynder at skyde igen, er der for de fleste ikke andet at gøre end at fortsætte med skimmelbeskyttelse, så længe der er risiko, frem til optagning. Og det er, når langt hovedparten af knoldene er blevet skindfaste, da må man forsøge at tage dem op med de planter iblandt, der ikke er gået ud og ikke vil slippe ordentligt. Det bliver besværligt rent optagningsmæssigt, men også i forhold til holdbarhed. Det er i hvert fald vigtigt, at man har fortsat sin skimmelbeskyttelse mod knoldskimmel, og at man får knoldene taget op under så tørre forhold som muligt.

Aflever din Reglone

Det er meget vigtigt at huske, at hvis man har fået mere Reglone udleveret, end det der er areal til i Enkeltbetalingsansøgningen, skal man aflevere den overskydende mængde Reglone og sørge for at få kvittering på det, til dokumentation ved eventuel kontrol. I forhold til Regloneforbruget skal man i ens regnskab over forbruget huske at fraregne de 20 meter bufferzoner ud mod børnehaver, cykelstier, paragraf 3-områder og de andre områder, der fremgår af dispensationen. Man skal også huske på, at dispensationen for brug og opbevaring udløber 1. oktober 2020. Derfor skal restproduktet været indleveret inden da.

Håndtering af læggekartofler og opformering

De sildige stivelsessorter blandt læggekartoflerne, som for eksempel Kuras og Kardal og mange af de nyere sorter, er ofte vanskelige at slå ihjel. Især hvis man er kommet til at give dem rigeligt med gødning, eller de har lidt af tørke, inden man har fået sprøjtet dem ned, og de er er begyndt at skyde igen.

Til skimmelbeskyttelse af de planter, der skyder igen, kan man bruge Ranman Top, Zignal eller Shirlan Ultra, som har en effekt mod knoldskimmel. Der skal man huske, at man ikke overskrider de seks gange i alt og tre gang i træk, man må køre med Ranman Top, mens der ikke er de samme restriktioner på Zignal og Shirlan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her i starten af september begynder de første læggekartofler inden for spisesorterne, at være skindfaste. Men vi skal være opmærksomme på, at de første kartofler virkelig er skindfaste, inden man begynder at køre. Det gælder selvfølgelig generelt, men specielt i første halvdel af september, hvor der oftest er relativt høje nattemperaturer. De høstede kartofler bliver derfor let for varme, og nedkøling og tørring bliver meget vanskelig.

De sildige stivelsessorter blandt læggekartoflerne er ofte vanskelige at slå ihjel

Benny Jensen

Derfor skal man ikke alt for tidligt i gang med at tage læggekartoflerne op, specielt dem, der bruges til opformering. Der skal kun nogle få umodne knolde, der eventuelt også har sygdom, til i et parti, før du får problemer efterfølgende. Med kartofler der taget op efter midten af september plejer der at være færre problemer, og det hænger sammen med at kartoflerne er mere modne og temperaturen bliver lavere. Tjek altid på forhånd, om kartoflen kan holde på skindet, inden optagning starter. Brug den gode gamle metode, med at gnubbe hårdt med tommelfingeren (ikke neglen) mod skindet. Hvis man ikke kan bryde skindet, er kartoflen skindfast.

Undersøg din optager

Udover at undersøge, om skindet kan holde, er det vigtigt at få tjekket, at man kører rigtigt med sin optager. Det er ikke nok, at man bare hiver den frem fra maskinhuset fra sidste år, selvom montøren har været og lavet service på den. Man er nødt til selv at være omhyggelig med genindstillinger, fordi man begynder på en ny sæson i optagningen. Det er vigtigt, så man ikke kommer til at lave unødige beskadigelser, da det hurtigt kan komme til at koste mange penge, både ved at give adgang for sygdomme i knoldene og generelt forringer kvaliteten.

For stivelseskartoflerne betyder beskadigelser desuden, at knoldene taber stivelse. Og stivelsestabet kan blive rigtigt stort bare på ganske få dage efter, at kartoflerne er taget op, så hvis man ikke kan undgå at lave beskadigelser, bør kartoflerne leveres direkte til forarbejdning. Husk også, at efter kølige nætter er knoldene endnu mere følsomme for beskadigelser end de er ved mildere temperaturer, og jo mere stivelse, der er i knoldene, jo værre er det. Derfor er det, at man laver endnu mere beskadigelse i sine stivelsesrige læggekartofler, når man laver sin egen opformering og derfor skal man passe ekstra på i de nye stivelsessorter som for eksempel Stratos, Ydun og Sarion, hvor der er et højt stivelsesindhold.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens optager laver for mange skader på knoldene, tilbyder BJ-Agro og flere andre, at man kan få et tjek med den elektroniske kartoffel, som registrerer, hvor meget en kartoffel vil blive beskadiget gennem optageren. Så kan man som regel spore sig frem til, hvor i optageren det eventuelt er et problem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvordan klarer stivelseskartoflerne sig?

Optagelse af kartofler til stivelsesfabrikkerne er gået i gang, og prøveopgravninger, som fabrikkerne har lavet, tegner til fornuftige udbytter. Så der er grundlag for en vis optimisme, da opgravninger sidst i august viser 95 tønder stivelse. Det ligger et sted mellem udbytterne på samme tidspunkt i 2018 og 2019, men der er nok lidt flere kartofler i år, som stadig har potentiale til at gro en del endnu, og kan give et endnu bedre udbytte, end det vi oplevede i de to foregående år.

I 2019 var kartoflerne således stort set færdige med at gro sidst i august, og var tidligt klar til at blive taget op. Men så begyndte det at regne rigtigt meget og resten af optagningen blev vanskelig. Derfor skal man i år tænke sig om, hvilke marker man tør lade stå og gro videre og dermed udnytte det potentiale i, og hvilke usikre arealer man skal have klaret optagelsen fra, hvis det ender med at blive lige så vådt som i 2019.

Hvis planterne på de høje arealer stadig er grønne og har grokraft i sig, skal man selvfølgelig lade dem stå så længe som muligt, og så det passer ind i leverancen til fabrikkerne. Helt frem til uge 42-43 har vi ofte set positiv tilvækst i kartoflerne, men det kræver selvfølgelig, at vejret ikke er for "gråt" og vådt.

Du bør også med stivelseskartoflerne overveje, hvilke du har planlagt til lagring. Her er det vigtigt, at de er modnet af, inden de skal ind og ligge. Lagerkartoflerne skal helst op i første halvdel af oktober, så de kan komme op med så lidt beskadigelse som muligt. Derfor skal man stræbe efter, at kartoflerne er afgroet midt-sidst i september, så de er klar til at blive kørt op et par uger senere.

rich-media-5
.