En undersøgelse viser at en ud af 11 blomster bærer sygdomsfremkaldende parasitter, der kan kobles til bi-dødelighed, og også hvordan blomster fungerer som knudepunkter i overførsel af sygdomme til bier og andre bestøvende insekter.Undersøgelsen, der er lavet af Cornell University, blev offentliggjort 20. juli i Nature Ecology and Evolution og viser også, at en ud af otte individuelle bier havde mindst en parasit.Undersøgelsen blev udført på marker i den amerikanske delstat New York, hvor forskerne screenede 2624 blomster fra 89 arter og 2672 bier fra 110 arter for bi-parasitter gennem en hel vækstsæson. De brugte molekylære data til at identificere fem almindelige protosoider (fritlevende, encellede) og svampeparasitter.

- Vi ved meget lidt om overførsel af disse sygdomme, siger seniorforfatter Scott McArt, der er adjunkt i entomologi på College of Agriculture and Life Sciences.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores undersøgelse viser, at overførslen til bierne sandsynligvis kan ske på en masse forskellige blomster, og mængden af ??sygdom i et område er afhængig af mængden af blomster og bi-samfundet.

Tre faktorer

Forskerne fandt frem til tre hovedfaktorer i smitteoverførslen - store forekomster af blomster, hvor aktive bierne er og antallet af forskellige bi-arter i samme område.

Efterhånden som årstiderne skifter, ændrer antallet af blomster sig. For eksempel dominerer den blomstrene gyldenris om efteråret på mange marker i New York-delstaten. Samtidig falder andelen af ??blomster med parasitter, hvilket mindsker risikoen for, at en bi henter en parasit, når den besøger en blomst.

Både bi-mangfoldighed og færre honningbier gør det mindre sandsynligt, at bier samlet set bliver smittet

Scott McArt, College of Agriculture and Life Sciences.

- Det har virkelig vigtige bevaringsvirkninger, for hvis du vil begrænse spredning af sygdommen, skal du bare plante en masse blomster, siger Scott McArt, og tilføjer, at plantning af blomster også giver mad til bierne.

- Det er en win-win: Hvis vi planter blomster og skaber føde til bierne, kan vi også mindske sygdommene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mindre mangfoldighed

Undersøgelsen afslørede, at honningbier og humlebier i højere grad ville blive smittet med parasitter end vilde bi-arter. Forskerne fandt, at antallet af honningbier stiger længere henne i sæsonen, mens bi-mangfoldigheden samlet set falder.Og som en generel regel sænker mangfoldigheden af ??arter spredningen af ??sygdomme.

- Både bi-mangfoldighed og færre honningbier gør det mindre sandsynligt, at bier samlet set bliver smittet. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer flere bi-arter, da mangfoldighed blandt bier vil resultere i mindre sygdomspredning siger Scott McArt.Fremtidige undersøgelser vil forsøge at finde svar på, om en øget blomsterforekomst modvirker de negative virkninger af øget antal honningbier kombineret med lavere samlet bi-mangfoldighed senere på sommeren.Der er også behov for flere undersøgelser til at forstå, hvorfor honningbier er så modtagelige for parasitter, om de mangler forsvar og om de deler sygdomme i bistaderne.