Abonnementsartikel

De to eksportører DTL A/S og Kurt Nisgaard er i medierne blevet anklaget for systematisk vildledning af de danske myndigheder i forbindelse med transport af smågrise.

- Selv om det overvejende har drejet sig om transporter under otte timer, som dermed ikke er omfattet af erhvervets transportkodeks for lange dyretransporter, ser vi alvorligt på sagen, og har derfor bedt de to virksomheder om en skriftlig redegørelse, siger Gert Karkov, formand for Landbrugsraadets Veterinærudvalg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Disse redegørelser foreligger nu, og det fremgår blandt andet, at der ganske rigtigt har været tale om transportpapirer, der angiver et handelsselskab i Tyskland som modtager, mens dyrene alligevel er blevet kørt direkte ud til de landmænd, der er kunder hos det tyske handelsselskab.

Dette er sket som følge af krav fra det tyske handelsselskab og i forståelse med de tyske veterinærmyndigheder.

- Der er dog næppe tvivl om, at det er i strid med EU’s regler på området. Derfor skal praksis ændres, og det har de to selskaber nu gjort i samspil med deres tyske handelspartner således at den korrekte slutdestination fremover vil fremgå af papirerne.

- Det må være op til de danske myndigheder sammen med deres tyske kolleger, at kontrollere, at dette sker, siger Karkov, der samtidig understreger, at det er bedst for dyrene at få transporten overstået på en gang frem for at skulle læsses af hos en mellemhandler for derefter at blive kørt videre.

- Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at der skal være sikkerhed for, at dyretransporter er registreret korrekt, sådan at myndighederne har det fulde overblik over transporttider og slutdestinationer, fastslår Gert Karkov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLBR-Certification, der står for kontrollen af kodeks, vil nu skærpe opmærksomheden i forhold til DTL A/S og Kurt Nisgaard, for at sikre, at slutdestinationerne fremover angives korrekt i transportpapirerne.

Der vil blive set meget alvorligt på eventuelle gentagelsestilfælde.

På den baggrund tages virksomhedernes redegørelse til efterretning og de vil fortsat stå på erhvervets positivliste over virksomheder, der efterlever kodeks for dyretransporter over otte timer.