De forskellige dyrevelfærdskrav til kastrering betyder, ifølge Mandes Verhaagh fra Thünen Institute for Business Administration i Braunschweig, at smågriseproduktion i Danmark og Holland er markant mere rentabel end i Tyskland.

Tysk kastration bliver 15 kr dyrere

Fra 1. januar 2021 må pattegrise kastreret i Tyskland ikke opleve smerte. Det betyder at dyrene skal i fuld narkose under kastration. Den eneste metode der er godkendt til det i Tyskland er bedøvelse med gassen isofluran. Thünen Institutet har sammenlignet omkostningerne til de forskellige bedøvelsesmetoder ved kastration, på tværs af lande. De finder, at de tyske smågriseproducenter pådrages ekstra omkostninger på 1,93 til 3,81 euro pr. kastreret hangris, afhængigt af gårdens størrelse og struktur. De ekstra omkostninger kommer på grund af kravet til isofluranbedøvelse, der er væsentlig dyrere end lokalbedøvelse, som vi bruger i Danmark. I Danmark er ekstraomkostninger til bedøvelse beregnet til 0,24 - 0,31 euro. Instituttet finder at hollænderne ikke har ekstra omkostninger i forbindelse med CO2-bedøvelse, fordi proceduren allerede er implementeret i landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bekymring for ny bedøvelse

Den største bekymring for de tyske soholdere er dog, at isofluran-gassen, der skal bruges til bedøvelse, er kræftfremkaldende.

- De tyske svineproducenter er meget bekymrede for de medarbejdere, der skal arbejde med isoflurangassen. Det er en farlig gas, som kræver specielle procedurer og medarbejdere med ekspertise. Det kan lade sig gøre i Schweitz, hvor bedrifterne ikke er særligt store og hvor medarbejderen ikke skal arbejde mange timer med bedøvelse. Men i Tyskland, hvor besætningerne er noget større, vil det betyde at den medarbejder der bedøver kommer til at stå i dampene i mange timer. Det er ikke sundt, siger Markus Fiebelkorn, der er markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter og har indgående kendskab til tysk svineproduktion.

Markus Fiebelkorn forudser, at tiltagende krav til tysk dyrevelfærd vil få 10-20 procent af de tyske soholderne til at lukke ned de kommende år. Her er det kravet til fritgående søer og ombygninger af stalde, der trækker det tungeste læs.

Vestfranske svineproducenter overvejer forbud

Også i Frankrig bøvler bønderne med bollerne. 10 producentorganisationer i Vestfrankrig overvejer at forbyde kastration af smågrise fra den 31. december 2021. Organisationerne repræsenterer en stor del af landets producenter, de producerer samlet 12 millioner svin, skriver PigProgress.

Agrial, Eureden, Elpor, Evel'Up, GRPPO, Porcinéo, Porélia, Syproporcs, Porvéo og Porc Armour Evolution har sendt et fælles brev til deres medlemmer sidst i juni, hvor de informerer om fremtiden. Det er en direkte reaktion på Didier Guillaume, Frankrigs minister for landbrug og fødevarer, mål om at forbedre dyrevelfærd i Frankrigs svineindustri. Et af ??hans krav er, at der fra 2022 kun må kastreres bedøvede hangrise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sniffere skal spore ornelugt på slagterierne

De nærmere detaljer om, hvordan man vil stoppe kastrering, og fortsat undgå ornelugten på slagterier, er ikke offentliggjort endnu. Organisationerne forventer at basisprisen for svin skal justeres efter de nye krav. De foreslår, at både han- og hungrise skal danne reference for svinepriser fra og med 2021.

Det vil være slagterierne i Frankrig der får opgaven med at føre kontrol med hangrisene og kvaliteten af kødet.

I øjeblikket er kun det franske firma Cooperl der både producerer og forarbejder hele hangrise. Her slagtes i gennemsnit seks millioner svin hvert år. Cooperl bruger lugteksperter, også kaldet sniffere på slagteriet, til at opspore, hvilke slagtekroppe der lugter af orne. Ekstra omkostninger til disse kontroller skal afholdes i fællesskab med svineproducenterne.

Det er endnu uklart, om det vil blive almindelig procedure i Frankrig. Kødindustrien har generelt været tilbageholdende med at risikere ornelugt i kødet, skriver PigProgress.

Dansk pris påvirkes - få kigget på tillægget inden årsskiftet

Danske svineproducenter opfordrer deres medlemmer til at holde øje med noteringen, og få genforhandlet deres tillæg, inden det tyske forbud træder i kraft. Markus Fiebelkorn frygter, at den tyske noteringsomstilling vil være ensbetydende med en prisreduktion på danske smågrise, der ikke bedøves efter tysk lovgivning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt for smågriseproducenter, der afregner efter VEZG-, Nord-West- eller SVG-noteringen, at holde øje med, hvordan tillægget udvikler sig. Tyskerne får allerede nu mere i tillæg. Oveni det vil forbuddet, ifølge VEZG, medføre en merpris på to euro pr smågris (fire euro pr kastreret hangris), siger Markus Fiebelkorn. Han forklarer, at der er tale om en politisk pris, og at den nye, tyske, statslige dyrevelfærdsmærkning vil være en joker med hensyn til afregningen.