Abonnementsartikel

Du skal fortsat have opmærksomhed på skimmelbekæmpelsen og den gode vækststandsning frem mod optagning, lyder det fra kartoffelkonsulent.

Den kemiske vækststandsning fik dispensation i sidste øjeblik, og branchen kan tørre sveden af panden. Men der er ifølge Benny Jensen, der er direktør i BJ-Agro, stadig en del at kaste sig over især i stivelseskartoflerne, der frem mod vækststandsning skal have den rette skimmelbehandling. Her er hans gode råd og vurderinger, der skal føre dine kartofler helt i mål.

- Det er en rigtig glædelig nyhed for hele kartoffelerhvervet, at der er givet dispensation til brug af både Gozai og Reglone. Det kom i sidste øjeblik, men jeg vurderer, at de fleste nok skal klare sig. Rent praktisk er der givet generel dispensation til brug af Gozai til behandling to gange med en dosering på 0,8 liter pr. hektar, hvor man skal huske at have olie med og en stor vandmængde på minimum 300 liter pr. hektar samt et svampemiddel som Ranman Top.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover kan der bruges Reglone i en lav dosering på 0,75 liter pr. hektar, men der er en række krav til anvendelse, blandt andet brug af 90 procent afdriftreducerende dyser på hele marken og en maksimal vandmængde på 150 liter. For en komplet oversigt over kravene, vil jeg anbefale, at man læser betingelserne for brug meget nøje igennem, da der er en del krav, der skal overholdes til blandt andet vandløb og paragraf 3-områder.

Selvom det er en lav mængde Reglone, der er givet dispensation til, så vil det i mange tilfælde være netop nok til at få lukket planten op, så der derefter kan bruges Gozai til at få en ordentlig vækststandsning. Alternativt må der anvendes aftopning inden Gozai, hvor toppen er for kraftig til at Reglone kan række.

På grund af det meget sene tidspunkt for dispensation til brug af midlerne, har det været en udfordring at få mængderne hjem og leveret ud til bedrifterne i de korrekte størrelser, da mængden af Reglone, der skulle leveres skulle passe meget nøjagtigt. Men jeg kan se, at firmaerne, der skulle levere produkterne, virkeligt har lagt sig i selen for at kunne levere produkterne hurtigt.

En del af aftalen om dispensation handler også om, at branchen forpligtiger sig til at lave en række demoafprøvninger, hvor forskellige kombinationer af mekaniske og termiske løsninger skal testes bredt for at komme frem til løsninger, hvor der ikke indgår kemi. I BJ-Agro har vi aftalt fem-seks afprøvninger hos nogle af vores kunder. Det bliver spændende, om vi kan finde nogle løsninger, der gør, at vi kan undvære Reglone helt.

Flere små knolde i læggekartofler

En del af læggekartoffelsorterne har ansat mange, men mindre knolde. De skal gro lidt endnu og lidt længere, end man måske ellers havde regnet med, for at knoldene får den rigtige størrelse, og at de er afgroet i toppen. Om det er til egen opformering eller eksport, er det vigtigt, at de bliver fulgt til dørs med skimmelbeskyttelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mod lus fortsættes beskyttelsen helt hen til otte-ti dage inden vækststandsning, hvis det er virusmodtagelige sorter. Med alle de sommerregnbyger vi får, så holder skimmelsprøjtningerne ikke mere end cirka en uge ad gangen. Og for bladlusenes vedkommende, så sker der det, at efterhånden som andre afgrøder bliver høstet, så vil bladlusene søge mod kartoffelmarkerne.

Spisekartoflernes tur

I første halvdel af august er det også spisekartoflernes tur til at blive vækststandset. Det foregår ved at lukke toppen op med Reglone og derefter følge op med Gozai. I spisekartoflerne skal man passe meget på med ikke at ødelægge kvaliteten, hvis man tænker på at aftoppe i stedet for Reglone. Teknikken kan bruges i såvel lægge- og spisekartofler, men dels er der de jorde, der bliver for bløde til at køre rundt og aftoppe, men der er også det sundhedsmæssige i knoldene.

Hvis der er en smule bakterieproblemer i afgrøden, kan en mekanisk aftopper risikere at flytte bakteriesmitte fra plante til plante. Så hvis der er problemer med bakterieråd i kartoflerne, så undlad så vidt muligt at benytte aftopning, men udnyt de kemiske alternativer, vi trods alt har fået dispensation til at bruge denne sæson.

Krav til tørstof

Ved de mellemsene kartofler, der typisk er chips-, pulver- og pommes frites-kartofler, er der krav til størrelse og tørstofindhold. De skal være klar til at blive høstet senest omkring 1. oktober, og for at det kan nås, er det vigtigt at få standset dem i vækst cirka fire uger før de skal høstes, så de kan nå at danne skind. Derfor er det vigtigt at være klar i slutningen af august eller begyndelsen af september til at lave vækststandsning i de kartofler.

I en normaltvoksende og sund afgrøde, der stadig har kulør, skal man tilstræbe, at den får spist op af næringsstofferne i slutningen af august. Det er derfor her i første trejdedel af august, at eventuel supplerende bladgødskning bør udføres. Selvfølgelig kan vi være heldige at have godt vejr også midt i oktober, så man ikke behøver at få kartoflerne op i begyndelsen af måneden, men jo længere vi kommer hen, jo større risiko er der for at sukkerindholdet i knoldene stiger kraftigt i midten af oktober, når temperaturerne falder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig med, at man behandler mod bladplet, skal man selvfølgelig ugentligt have fokus på behandlinger mod skimmel

Benny Jensen, BJ-Agro

Denne type kartofler skal selvfølgelig også holdes godt beskyttet mod skimmel og til dels også mod bladplet i august. Når kartoflerne begynder at tabe farve ved vi, at modtageligheden for bladplet stiger. Derfor er det vigtigt at fortsætte beskyttelsen mod bladplet frem til omkring 10. august med mindre, der er tale om et meget sundt sædskifte. I behandlingen kører vi som udgangspunkt skiftevis med Propulse med en maksimumdosis på 0,45 og Revus Top med en maksimumdosering på 0,6, og der må køres to gange med hver af de produkter.

rich-media-5
Kartoffelplante der er ramt af skimmel. Foto: Agrofoto.

Vi ved ikke, hvor meget Propulse kan tåle at blive reduceret i dosis uden at miste for meget af sin effekt. Vi ved, at doseringen for Revus Top ikke må sænkes ret meget, og den må ikke komme under en halv liter pr. hektar, for at opretholde den ønskede effekt mod bladplet. Samtidig med, at man behandler mod bladplet, skal man selvfølgelig ugentligt have fokus på behandlinger mod skimmel. De sidste to behandlinger bør som minimum være med et af de midler, der har effekt mod knoldskimmel. Det vil sige Ranman Top eller Zignal.

Insekter i forarbejdningskartoflerne

Vi ser en del bladlus i år. Det er dog sjældent, at det i sig selv bør udløse en direkte bekæmpelse, men hvis der samtidig kommer en del indflyvning af cikader i marken, skal man være særlig opmærksom i forarbejdningskartofler, som er ved at lysne i bladene. Her kan skaderne fra insekterne lettere stresse og gøre, at bladplet tager overhånd.

Selvom vi gerne vil have, at væksten bliver stoppet i begyndelsen af september, ønsker vi, at væksten fortsætter helt op til den dato for at få det optimale udbytte. Det kan et for stort angreb af skadedyr være med til at forpurre. Så det kan blive nødvendigt med en sen behandling med Mospilan, hvis man kun har kørt en gang tidligere i år.

Men ellers er det ikke mange cikader vi har set til nu i år, dog med en del variation fra mark til mark. Derfor har vi frem til omkring 1. august i de fleste tilfælde bare anbefalet avlerne at holde markerne under observation til midten af august. Hvis der stadigvæk ikke er cikade-aktivitet, så behøver man ikke at gøre noget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-7
Bladlus, her på en majsplante. Foto: Agrofoto.

Overvejelser med stivelseskartofler

Markerne står generelt rigtig fint i skrivende stund og blomstrer. De store nedbørmængder har gjort, at der er sket en stor mineralisering af næringsstofferne i jorden, som har sikret en eftervækst i toppen. Der er en del skimmel i stivelseskartoflerne generelt set, og det bliver bestemt ikke mindre truende af, at de fleste sorter i begyndelsen af august bliver mere modtagelige over for skimmel.

Når der samtidig har været en kraftig tilvækst i bladene på grund af kvælstoffrigivelse i jorden, kan det godt give nogle overraskelser med skimmel. Derfor skal man virkelig holde sine stivelseskartofler godt beskyttet, da de skal gro et godt stykke tid endnu.

I stivelseskartoflerne er vi i fuld gang med beskyttelse mod bladplet. Der, hvor man arbejder med et normalt sædskifte, har vores anbefalinger lydt på at gå i gang med bekæmpelse af bladplet fra 20-25. juli med Propulse, og så køre på skift med Revus Top mere eller mindre ugentligt frem til midten af august. Der skal være 14 dages intervaller mellem Revus Top og Propulse, så det giver lidt sig selv, hvor tæt på hinanden man kan lave behandlinger med de to produkter.

Den fortsatte vækst

Det er også vigtigt at få set på, hvor meget vækst der er endnu i stivelseskartoflerne, og hvor egnede de er til forsat at have en vækst. Man skal overveje, om man skal levere nogle kartofler til forkampagne i slutningen af august, fordi man har nogle lavtliggende arealer, der er vigtige at få taget tidligt op, eller fordi man har nogle marker, der af den ene eller anden grund ser ud til at visne for hurtigt af. Det kan være, fordi der eventuelt er gået sygdom i dem, der er nematoder i marken, eller at ukrudtsbekæmpelsen har svigtet.

Hvis man allerede nu kan se, at man får rigeligt med kartofler og går betydeligt over den levering, man havde regnet med, kan det være en idé at levere nogle af kartoflerne lidt tidligere med lavere udbytte, men til en højere afregningspris, der kan kompensere for det. Det kræver naturligvis, at der er et nogenlunde udbytte i det, og at kartoflerne har produceret nok stivelse, til at det dur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er langt fra alle sorter, der er egnet til at indgå i forkampagne, da de ikke vil slippe toppen så tidligt. Det gælder for eksempel sorterne som Kuras og Kardal. Her slipper sorter som Avenue, Eurogrande og Stratos meget bedre, og har som regel et godt udbytte tidligt, og som regel også et pænt stivelsesindhold.

For leveringerne i begyndelsen af september gælder princippet fra forkampagnen. Man får dog ikke nogen ekstra belønning prismæssigt, men til gengæld er udbyttet typisk kommet længere op. Udover de marker, der er begyndt at stå af, vil vi gerne både til forkampagne og den tidlige levering have taget nogle foragere op og få åbnet nogle marker, mens der er godt føre på marker, der ellers er problematiske. Det gør, at man typisk slipper lidt lettere gennem marken, når resten af kartoflerne skal op.

Endelig skal det huskes, at de kartofler, som skal lagres til de sidste leveringer, helst skal modne af sidst i september og tages op under nogenlunde gode forhold midt i oktober for at kunne holde sig uden for store lagringstab.

rich-media-9