Abonnementsartikel

Kombinationen at et automatisk fodringsanlæg og en fuldfoderblander gør, at der kan fodres seks gange dagligt, selvom foderet er placeret langt fra stalden. Anlægget kan fodre op til 10 gange i døgnet

Da I/S Jesper & Torben Bang fra Håre på Fyn stod over for at skulle bygge ny kostald og udvide besætningen, blev der gjort mange overvejelser, inden den endelige beslutning blev taget.

En af overvejelserne gik på at bygge den nye stald på forældrenes ejendom et par hundrede meter nede ad vejen, da plansiloerne med majsensilage er placeret der.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse planer blev dog efter grundige overvejelser skrinlagt, da der kun kunne opnås godkendelse til en stald med plads til 60 køer, hvilket ville være for småt til at kunne forrente en helt ny kostald - og fordi det blandt andet ville betyde, at der enten skulle bruges forholdsvis meget tid på at flytte dyrene, eller at kviestalden på Jesper Bangs ejendom blev overflødig.

De mange overvejelser endte derfor med, at den ny stald blev bygget i tilknytning til de eksisterende bygninger på Jesper Bangs ejendom.

Sammenbygningen med de eksisterende bygninger blev afgørende for valget af fodringsanlæg, da der ikke var plads til et gennemgående foderbord.

Derfor blev der valgt en løsning, hvor foderet bliver læsset fra en almindelig mobil/stationær fuldfoderblander ned på en Strangko kæde, der fordeler foderet i et trug foran køerne.

En løsning som Jesper Bang, et halvt år efter at have taget systemet i brug, stadig er yderst godt tilfreds med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højtydende jerseykøer

I forbindelse med byggeriet af den ny stald er Jesper Bang gået fra 135 årskøer til nu at have 178 årskøer.

- Byggeriet er godkendt til 191 årskøer, siger Jesper Bang og fortsætter:

- Det er da også meningen, at vi hurtigst muligt skal have udvidet besætningen til rammerne er udfyldt. Men da vi har valgt at udvide besætningen med eget opdræt, sker det naturligvis ikke over en nat.

Han tilføjer, at udvidelsen af besætningen har betydet, at udskiftningsprocenten hos køerne kun har været cirka 20 procent, hvor den plejer at ligge mellem 30 og 40 procent.

Det er da også gået ud over ydelsen, der er faldet cirka fra 10.700 kg EKM til nu at ligge på 10.130 kg EKM.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nedgangen i ydelsen skyldes dels, at udskiftningen ikke har været så stor som normalt, samt at besætningen har været flyttet til en anden og mindre ejendom, mens byggeriet stod på.

Jersey besætningen er stadig blandt de højstydende.

Frisk foder

Generelt er Jesper Bang rigtig godt tilfreds med det nye fodringssystem.

- Fuldfodervognen fyldes på mine forældres ejendom et par hundrede meter nede ad vejen, da majsensilagen ligger opbevaret i de plansiloer, der hører til deres ejendom, siger Jesper Bang og fortsætter:

- Kvierne og goldkøerne går i en stald med foderbord, så her udfodres en gang dagligt, direkte fra fuldfoderblanderen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Normalt henter vi foderet til køerne en gang dagligt, men for at kunne fodre med så friskt foder som muligt, har vi valgt at fylde fuldfoderblanderen to gange dagligt her om sommeren.

Umiddelbart efter indvielsen af den ny stald fodrede Jesper Bang køerne fire gange dagligt. Men efter kort tid gik han over til at fodre seks gange dagligt, da han mener, at køerne bedre kan overskue mindre mængder foder, og at de derfor også slikker fodertruget bedre rent.

Fodertruget, hvor kæden trækker foderet rundt til køerne, er konstrueret, så der er mulighed for at tømme det for gammelt foder, som køerne ikke gider æde.

Jesper Bang var da også forberedt på at skulle bruge lidt tid på at køre det gamle foder ind til kvierne, men det har kun været nødvendigt ganske få gange.

En arbejdslettelse, som samtidig betyder, at kvierne får friskt foder hver dag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilfreds med fodringsanlæg

I det hele taget udtrykker Jesper Bang tilfredshed med kæde-løsningen.

- Vi valgte fodersystemet, fordi det ikke kræver ret meget plads, og fordi det er enkelt og solidt og ikke kræver ret meget vedligehold.

- Tilgengæld giver det ikke mulighed for at foretage individuel fodring til forskellige dyregrupper, lyder det fra Jesper Bang, der samtidig med et skævt smil tilføjer, at han skal op og have omkring 1.000 køer, hvis han skulle kaste sig ud i at lave holdopdeling – som det er nu, styres gruppedelingen gennem kraftfodertildelingen.

Han glæder sig også over, at der kan udfodres mange gange dagligt, da han mener, at det giver mere frisk foder og forhåbentlig en bedre foderudnyttelse.

Ved at kombinere fuldfoderblanderen med fodertruget, mener han samtidig, at han har fundet en gangbar løsning på, at ensilagen er placeret et stykke fra stalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foderplan

Majsensilage 5,7 FE

Majs crimpet 1,0 FE

Mask 2,3 FE

Sojaskrå 1,2 FE

Artiklen fortsætter efter annoncen

Roeaffald HP 3,0 FE

Frøgræshalm 0,2 FE

Grønhø 1,4 FE

Kraftfoder gennemsnit 3,2 FE

I alt 18,0 FE