Abonnementsartikel

Der er kommet nye tilskudsmuligheder inden for miljøområdet, og LandboSyd opfordrer i en pressemeddelelse landmændene om at være opmærksom på mulighederne og søge i god tid for at komme i betragtning.

For eksempel skriver LandbySyd, at der er afsat 20 millioner kroner om året til støtte af ny miljøteknologi, som der maksimalt vil kunne fås 40 procent i tilskud til. Landdistriktskonsulent Kristian Andersen, LandboSyd, forventer, at efterspørgslen bliver så stor, at alle ansøgere ikke vil kunne få bevilliget tilskud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor opfordrer Kristian Andersen landmænd, der ønsker at investere i ny miljøteknologi, til at få lavet en ansøgning så hurtigt som muligt for at komme med i første ansøgning

Forslaget om tilskud til ny miljøteknologi er for tiden i høring, men den endelige ordning forventes at indeholde mulighed for, at der kan søges tilskud til udgifter, der er afholdt fra 1. januar 2007.

Ansøgninger kan indsendes i løbet af oktober måned.

Tilskud til naturprojekter

Desuden er der nye tilskudmuligheder på vej til beplantning og til naturprojekter

Tilskud til beplantning gives blandt andet til bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter, lige som bevarelse af kultur- og landskabsværdier kan være tilskudsberettiget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ansøgningsfristen til denne slags projekter er 5. oktober.

Derudover bliver der mulighed for at få tilskud til natur- og miljøprojekter, der blandt andet kan forbedre de rekreative værdier i landdistrikterne og fremme natur- og miljøvenlig drift af landbrugs-, skov- og naturarealer.

Til denne slags projekter er ansøgningsfristen 16. november.

- Disse to tilskudsordninger vil supplere hinanden godt, da den ene giver til forberedelse og planlægning af naturprojekter, og den anden giver tilskud til at få lavet beplantninger, og det vurderes, at beplantningsprojekter, der udspringer fra en naturplan, vil blive vægtet højt, skriver Kristian Andersen, LandboSyd.