Mens menneskeheden higer efter viden om corona-smitte, så har et dansk ph.d.-projekt kortlagt influenzas smittespredning i svinebesætninger.

Der er meget lidt viden om influenzas smittespredning inden for besætningen og en mangel på studier, der undersøger vaccinationseffekten under naturlige forhold. Ph.d.-projektet skulle blandt andet kortlægge influenzas smittespredning inden for besætninger og afklare, hvilke aldersgrupper der bliver smittet samt undersøge, hvordan råmælkens antistoffer beskytter grise på 0-12 uger imod influenza. Effekten af vaccinationsstrategier mod influenza med fokus på henholdsvis pattegrise- og so-vaccination undersøgt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultaterne fra et ph.d.-projekt har for første gang dokumenteret, at influenzavirus også rammer pattegrise, idet der blev påvist infektion af grise helt ned til tre dages alderen. Resultaterne viste også, at søer kan spille en rolle for smitte af smågrisene, og at råmælksantistoffer ikke altid beskytter mod infektion. To mindre forsøg viste, at vaccination af smågrise og søer alene ikke formåede at beskytte grisene mod infektion, og at grise, der smittes med influenza, havde en nedsat vægt ved uge seks, skriver Svineproduktion.dk.

På baggrund af ph.d.-projektet kan der gives følgende råd til håndtering af influenza i sobesætninger:

- Karantæneforhold for polte er vigtige for at undgå introduktion af nye influenzavirus i besætningen

- Vaccination af polte, inden de introduceres i so-holdet, er vigtig for at mindske tilstedeværelsen af naive dyr, der bidrager til smittespredningen i besætningen

- Masse so-vaccination stimulerer dannelsen af influenzaantistoffer og kan forsinke smittetidspunktet og reducere virusudskillelsen hos pattegrisene ved optagelse af råmælk

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at undgå spredning af influenza i besætningen kan følgende management procedurer tages i brug:

- Sektionering mellem aldersgrupper

- Grise bør grupperes efter alder og ikke vægt

- Ingen tilbageførsel af grise i systemet

- Alt ind/alt ud ved fravænning

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Minimér kuldudjævning

- Undgå brug af sygestier i separate sygesektioner, fordi det er svært at få grisene tilbage til ugeholdet

- Håndvask/desinfektion/skift af støvler mellem håndtering af ugehold

- Ingen personale med influenzasymptomer i besætningen

- Influenzavaccination til personalet

Artiklen fortsætter efter annoncen

/ JBE