Abonnementsartikel

Gitte og Lars Mosegaard, Abildå ved Ørnhøj har i dag fået Nordeas ”Forskønnelsespris for landbruget 2007”.

Ægteparret har fået prisen for at have ”udbygget ejendommen på en harmonisk måde, så der er taget hensyn til det arkitektoniske og beplantningsmæssige”, hedder det i begrundelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gitte og Lars Mosegaard overtog slægtsgården for 4½ år siden. Det var dengang et kvægbrug med køerne i bindestald, men allerede året efter begyndte de at spekulere på en løsdriftsstald til køerne.

Planerne blev realiseret sidste år, så der nu er en moderne løsdriftsstald til 160 køer, og den tidligere kostald er indrettet til kvierne. Tyrekalvene bliver solgt til opfedning.

Til Mosegaard er der et areal på 130 hektar og der er 225 hektar i forpagtning.

Godt miljø uden om bygningerne

Ægteparret har først og fremmest fået prisen, fordi den nye løsdriftsstald er sammenbygget med de eksisterende bygninger på en meget spændende og harmonisk måde, og samtidig har man allerede skabt et godt miljø uden om bygningerne, hvor blandt andet stensætning og brug af sten er med til at fremhæve dette.

- Landbruget er i disse år blevet meget større og mere specialiserede, hvilket ikke gør det lettere at få harmoni mellem de nye, oftest meget store stalde, og de eksisterende, siger konsulent Immanuel Møller, der har været medlem af bedømmelsesudvalget. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er dog glædeligt, at rigtig mange landmænd og byggefirmaer også tænker på, at det arkitektoniske og naturmæssige også bør plejes, så hele miljøet bliver mere venligtfor både dem, der til dagligt arbejder i landbruget, men også for dem, som kører forbi i det åbne land, siger Immanuel Møller. 

Det er 15. gang, at Nordea, Herning, uddeler forskønnelsesprisen. 

- Ideen er opstået i forbindelse med debatten om, hvor vigtigt det er at være med til at bevare det gode danske gårdmiljø, og her spiller landbrugets indsats en meget vigtig rolle, siger landbrugsrådgiver Jørgen Andreasen, Nordea i Herning.