Abonnementsartikel

EU's stats- og regeringschefer besluttede i marts 2007 at binde sig til at nå en andel af biobrændstoffer i transportsektoren på 10 procent i 2020 for at mindske afhængigheden af olieimport udefra og for at reducere udslippet af drivhusgasser til atmosfæren.

Opfylder EU sit mål, bliver resultatet et langt højere udslip af farlige klimagasser til atmosfæren, end hvis man fortsætter med at bruge de fossile brændstoffer. Det er ifølge Dagbladet Børsen konklusionen på et omfattende studie, som netop er publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift, Science.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Studiet understreger, at EU har foretaget en historisk fejlprioritering ved så massivt at satse på brug af biobrændsler i transportsektoren, siger Henrik Wenzel, livscyclusekspert fra Syddansk Universitet.

- Vi har hele tiden ment, at det er en forkert strategi at bruge landbrugsjord til dyrkning af brændstoffer til transport, supplerer Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Dansk Naturfredningsforening.

- Det nye studie bekræfter vores mistanke og sætter i det hele taget et stort spørgsmålstegn ved, om det nu også virkelig er truslen om klimaforandringer, som ligger bag EU's målsætning, siger hun.

Ifølge det nye studie vil opfyldelsen af målsætningen imidlertid kræve en massiv rydning af skove og græsenge i både EU og ude i verden, hvis der skal være nok med plads til at dyrke de mange nye energiafgrøder.

Problemet er - konkluderer studiet - at skove og græsenge i sig selv forhindrer mellem to og ni gange så meget CO2-udslip, som man opnår gennem brug af biobrændstoffer fremfor fossil energi.