Abonnementsartikel

Vadehavet som nationalpark er tættere på at blive til virkelighed, fortæller P4 Esbjerg, der oplyser, at det borgerlige flertal i byrådet i Esbjerg på det seneste byrådsmøde har opgivet sin modstand mod at inddrage en del af baglandet.

Byrådet har truffet en principbeslutning om at arbejde videre med en konsekvens-beskrivelse af en model to, som omfatter marsker og skove.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved samme lejlighed blev den kommunale forvaltning bedt om at redegøre for mulighederne for at inddrage arealer ved Marbæk, Myrthue og dele af Sjelborg.

Baggrunden er, at Vadehavet ikke blev udpeget som nationalpark i forbindelse med vedtagelsen af Lov om Nationalparker.

Siden har borgmestrene i Tønder og Varde Kommuner været i dialog med Miljøministeriet, der tilkendegiver, at Vadehavet er en særlig oplagt kandidat til nationalpark, og at der er behov for et nyt forslag til områdets nærmere afgræsning.