Abonnementsartikel

Lige nu er der gang i fire store projekter, som man har store forventninger til hos CBMI

Det bugner af projektideer hos CBMI, men mange faktorer skal spille sammen, før man kan kaste sig ud i konkrete, målrettede projekter.

Lige nu er der gang i fire store projekter, som man har store forventninger til hos CBMI.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der skal styr på kvaliteten af udstyr, der bruges inden for biogas, virksomheder skal styrke deres viden, og nye afgrøder og forbehandlinger skal vise vejen til nye bioenergiløsninger. Det er eksempler på resultater, som CBMI's indsatsområder skal munde ud i, lyder det fra CBMI.

De fire konkrete, igangværende projekter løber foreløbig frem til 2009.

Undersøger energipotentiale

Første projekt har titlen "Produktion af bioenergi og biobrændsler fra biomasse". Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) står i spidsen for projektet med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som partner.

Målet med projektet er at udvælge de energiafgrøder, der er bedst til produktion af biobrændstoffer og biogas. Projektet fokuserer desuden på potentialer i husdyrgødning.

- Der ligger en stor udfordring i at finde ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt at dyrke. Skal vi orientere os mere mod rodfrugter eller hamp? Der er mange spørgsmål, siger Michael Støckler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man er i fuld gang i marken, hvor fokus er rettet mod elefantgræs og energipil samt en række etårige afgrøder. Over en lille hektar er knap 30 små jordlodder plantet til med rug, hvede, roer, triticale, majs, rajgræs, jordskokker og hamp.

Efter den indledende screening vil forskerne sammenholde tørstofindholdet med det energi-input, der skal til for at producere afgrøden. Det vil munde ud i et forslag til et koncept for kontinuerlig høst af egnede afgrøder, som i løbet af få år kan bruges af producenter, der dyrker afgrøder til energiformål.

DJF forventer at have de første resultater fra dyrkningsforsøgene inden for det kommende år.

Opbakning til den gode ide

Mange danske virksomheder sidder inde med viden og teknologi, der kan gøre en afgørende forskel i indsatsen inden for bioenergi og miljøteknologi. Det er udgangspunktet for projektet "Virksomhedsudvikling og iværksætteri".

Der bliver taget kontakt til virksomheder, der fremstiller eller har kendskab til teknologi og udstyr inden for husdyrgødning og biomasse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektet tilbyder uvildig afklaring af virksomhedens udviklingsmuligheder, der kan munde ud i et udviklingsforløb. Virksomhederne kan for eksempel få tilskud til eksterne problemløsere eller blive knyttet til konkrete CBMI-projekter eller virksomhedsnetværk.

- Vi har et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland om projektet, hvor vi opsøger virksomheder, og hvor interesserede kan kontakte os, siger Michael Støckler, centerleder, CBMI.

- Hvis ideen er god, er der mulighed for at få ekstern hjælp og tilskud på op til 100.000 kroner.

- Overskuddet til at udvikle en ide kan mangle, hvis man er presset på produktionssiden. Men man skal se fremad, og der kan ekstern hjælp gavne meget, siger Michael Støckler.

Han forventer, at de første projekter i dette regi kommer i gang i løbet af efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Viden og uddannelse

I et tredje igangværende projekt sætter man kræfterne inde på at skabe nye projekter blandt virksomheder og vidensinstitutioner. Ingeniørhøjskolen i Århus er projektleder.

- Det er vigtigt at få fortalt virksomheder og offentlighed, at der nu er sat spot på miljøteknologi og bioenergi, og at det gør en forskel. Aktiviteter og resultater skal gøres kendt for offentlighed og politiske og erhvervsmæssige interessegrupper.

- Der skal skabes grundlag for regionale virksomheders udvikling af ydelser og medarbejder-kompetencer. Det skal ske gennem mere viden og uddannelse, så virksomhederne kan udvikle og afsætte processer og produkter til håndtering af husdyrgødning og biomasser, lyder det fra CBMI.

Spot på certificering

Danske virksomheder har store muligheder for succes inden for bioenergi og miljøteknologi. Men det kræver, at branchen får opbygget en gennemskuelig dokumentation af det udstyr og de produkter, der bliver produceret. Og det har været en bremseklods for udviklingen herhjemme.

Det er omdrejningspunktet i det fjerde af de store igangværende projekter i CBMI-regi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Branchen for miljøteknologier og biomasser har ikke mange år på bagen. Vi er fortsat i den spæde start. Det har tydelige - og indimellem kedelige - konsekvenser for kunderne.

- Anlæg, maskiner og produkter varierer meget i kvalitet, og derudover mangler der tilstrækkelig dokumentation for produkternes effekt og værdi, lyder det fra CBMI.

- Der er et stort behov for at teste og certificere processer og udstyr og for at deklarere produkter. Det er vigtigt med et regelsæt og certificeringsordninger, så man kan få testet tingene under uvildige forhold, siger Michael Støckler.

Målet med projektet er at udvikle metoder til at certificere, teste og eventuelt typegodkende udstyr, komponenter, råvarer og produkter inden for biomasse og husdyrgødning.

Teknologisk Institut arbejder tæt sammen med branchen og CBMI om dette projekt.