Abonnementsartikel

Selv om det har ladet vente på sig, er regeringen blevet klar til at tale procentsatser for iblanding af bioethanol i benzin, og det er et fremskridt, man hæfter sig ved hos Bio Energipark Tønder

- I juli sker der noget. Så må vi se, om det bliver i den ene eller anden retning. Men vi forventer stadig et resultat. Det tror vi på, og vi er stadig optimister i den henseende.

Sådan lød det i Maskinbladet nr. 427, 22. juni 2007, fra Peter B. Nissen, der er projektleder hos Bio Energipark Tønder - et ambitiøst projekt til fremstilling af bioethanol.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han havde oprindeligt håbet på, at politikerne inden sommerferien kunne blive enige om at formulere bindende mål for iblanding af bioethanol i benzin.

En sådan afklaring ville for alvor have sat skub i projektet i Tønder.

Da Folketinget gik på sommerferie, var en afklaring ikke blevet tydeligere, og Peter B. Nissen rettede i stedet blikket - og optimismen - mod juli, hvor der blandt andet skulle være udvalgsmøde med henblik på at præcisere målsætningerne i energistrategi 2025.

Plan til 1,2 milliarder

Hvis det ellers går som håbet, er det planen at bygge et anlæg i Tønder, som skal producere bioethanol og biogas - samt senere biodiesel. Den årlige kapacitet i anlægget ventes at blive 150.000 kubikmeter bioethanol, 140.000 ton proteinfoder og en stor mængde kuldioxid.

Når der bliver koblet produktion af biodiesel på, vil der være tale om et anlæg med en årlig produktion af 100.000 ton og et restprodukt i form af glycerin, der også kan bruges til fremstilling af biogas. Anlægget vil komme til at koste omkring 1,2 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er sket noget

Bio Energipark Tønder har længe opfordret regering og folketingspartierne til at indgå en bred aftale om implementering af biobrændstoffer i Danmark med et delmål i 2010 på fem-seks procent.

- Kommer der ikke en sådan udmelding, forventer jeg, at der ikke investeres i danske produktionsanlæg. Resultatet er tab af nye arbejdspladser og udviklingsmuligheder - samt at det er udlandet, der får gavn af dansk forskning betalt af danske skatteydere, sagde Peter B. Nissen her i Maskinbladet 13. juli.

Der er dog sket noget i løbet af sommeren. I en fælles skrivelse fra Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet blev det slået fast, at:

- Regeringen i begyndelsen af 2008 vil fremsætte lovforslag om, at biobrændstoffer, som opfylder EU's kommende bæredygtighedskriterier, skal udgøre 5,75 procent af al benzin og diesel til transportformål fra 1. januar 2010. Målsætningen skal realiseres ved påbud til olieselskaberne.

- Samtidig arbejder regeringen i EU for, at kravene til nye bilers brændstofeffektivitet fortsat skærpes. Herhjemme har regeringens seneste justering af bilafgifterne medført en betydelig forøgelse af incitamentet til at anskaffe de mere brændstoføkonomiske biler, der allerede findes på markedet, lyder det fra ministerierne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den udmelding har regeringen fulgt op med et brev til EU-Kommissionen, hvor det beskrives, at procentdelen skal være to i 2008 og tre procent i 2009, siger Peter B. Nissen.

Uenige om ambitionsniveau

- Med regeringens beslutning om, at der fra 2010 skal iblandes 5,75 procent biobrændstof i benzin og diesel, er Danmark for alvor steget på den biobrændstofvogn, der ruller over store dele af verden, sagde Lars Christian Lilleholt, Venstres energipolitiske ordfører, til Børsen kort efter regeringens udmelding.

Ikke alle så helt så positivt på regeringens mål. Dagen efter Lars Christian Lilleørs glade budskaber, gav Hanne Møllegaard Sundin, specialkonsulent i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), svar på tiltale i Børsen og kaldte regeringens beslutning om biobrændstof for uambitiøs.

- Det er nemlig sådan, at det ikke er regeringens egen visionære idé, at der i Danmark i 2010 skal være 5,75 procents iblanding. Målsætningen stammer fra EU-direktivet om biobrændstoffer, som blev vedtaget i 2003, påpegede hun.

- Danmark er ifølge en EU-opgørelse fra januar 2007 i forvejen det land i EU, som har mindst brug af biobrændstoffer. At følge en gammel EU-målsætning kan derfor næppe betragtes som meget ambitiøst, sagde Hanne Møllegaard Sundin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En ambitiøs målsætning havde derimod været 10 procents iblanding i 2010, sagde hun.

Hæfter sig ved det positive

Hos Bio Energipark Tønder holder man dog fast i den positive indstilling og glæder sig over, at der i det mindste er sket noget i løbet af den ellers stille sommer.

- Nu skal de forskellige partier holde gruppemøder, og må vi se, hvad der ske, når de skal beslutte sig for delmål.

- Men umiddelbart ser det ud til, at der er fastlagte mål frem mod 2010, og der er lagt op til en endelig beslutning i form af et lovforslag i begyndelsen af 2008. Jeg hæfter mig i første omgang ved, at regeringen nu taler mere tydeligt om procentsatser og udtrykker ønsker om bindende mål, og det er positivt, siger Peter B. Nissen.

- Der resterer selvfølgelig stadig nogle spørgsmål om, hvorvidt man reelt vil implementere delmålene. Men som jeg ser det, er vi nu kommet tættere på at opfylde de krav, som vi blandt andet har været med til at rejse, siger Peter B. Nissen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi får disse ting på skrift, så kan vi for alvor komme videre, siger han.

Det skal til at være

Målet for Bio Energipark Tønder har længe været, at et anlæg skal køre med produktion af bioethanol og biogas fra andet kvartal af 2009. Risikoen for at revidere den køreplan er siden blevet større, jo længere der er gået uden konkrete udmeldinger fra politisk hold.

- Vi håber på det brede politiske forlig, og vi håber på, at politikerne gør deres arbejde færdigt.

- Men vi skal altså også nærme os en afklaring i løbet af den næste måned, halvanden måned, for at vores køreplan skal holde, siger Peter B. Nissen.

- Vi kører målrettet efter at kunne starte op for alvor, når de politiske udmeldinger for alvor bliver til noget. Vi er jo nødt til at have noget konkret og præcist på skrift, før vi "bare" kan tage hul på et projekt til 1,2 milliarder kroner, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kan vi få afklaret de politiske målsætninger i løbet af den næste måneds tid, kan vi have et anlæg i gang i 2009. Men det skal også til at være, siger Peter B. Nissen.