Abonnementsartikel

Mange års arbejde med at tilsætte svovlsyre til både hos kvæg- og svinegylle viser, at der er en del kvælstof at hente ved metoden

Myndighederne stiller krav om reduktion af fordampningen af ammoniak fra staldene, og de samme myndigheder har beskåret mulighederne for at tildele afgrøderne optimale mængder af kvælstof.

Det er en velkendt sag for landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også velkendt, at en bedre udnyttelse af den husdyrgødning, en hel del planteavlere har til rådighed, kan kompensere noget for de beskårne gødningsmængder.

En høj udnyttelse af gyllen er dog ikke alene et spørgsmål om en bedre udbringning. Det er også at nødvendig at sikre, at flest mulige kg kvælstof fra husdyrgødningen havner i marken - og ikke i luften.

Et af de firmaer, der hævder at kunne kunsten at sænke tabet af kvælstof i stalden, er Infarm, der tidligere har heddet Staring Miljø.

Firmaet har gennem en årrække fået cirka 50 anlæg i drift stillet op ved både svine- og kvægbrugere. Måske ikke altid helt uden problemer, men teknikken er til stadighed blevet optimeret, og i dag mener firmaet, der indgår som datterselskab i Grundfos-koncernen, at det har en bæredygtig teknik.

- Den kan også betale sig, fordi man undgår et tab af omkring en femtedel af det kvælstof, der er i gyllen, når gødningen kommer fra dyret, forklarer Thomas Skoven, konsulent hos Infarm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stalden kan forberedes

Anlægget til forsuring af gyllen kan etableres i de fleste eksisterende stalde.

- Men det er oplagt at etablere det i nye stalde, påpeger Thomas Skoven.

Han peger på, at man ikke nødvendigvis skal tage hele skridtet på en gang, hvis det ikke ligefrem er et krav fra myndighederne.

- Man kan nøjes med at forberede installationen af et anlæg ved at lægge rør i bunden af stalden, så anlægget senere kan kobles på, fortæller han.

Den del af anlægget, der ligger i bunden af stalden, er den mindst kostbare, og hvis der senere skal etableres et anlæg til gylleforsuring, er det langt nemmere og billigere at gøre klar til det allerede i byggefasen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

10-20 kg N pr. DE

Undersøgelser har vist, at 60 procent af tabet af ammoniak sker i stalden, fem procent tabes fra lageret, og de resterende 35 procent tabes i forbindelse med udbringningen.

- Vores anlæg kan reducere det samlede tab med 50 til 80 procent, og det eneste tab, der bliver tilbage efter forsuring, er i stalden.

- Der er ikke noget tab fra lageret eller ved udbringningen, fordi kvælstoffet i form af ammoniak bliver omdannet til ammonium ved forsuringen, fortæller Thomas Skoven.

Han siger, at der kan hentes omkring 10-20 kg kvælstof pr. dyreenhed (DE).

Ved 250 dyrenheder kan det løbe op i over tre ton kvælstof, der bliver tilgængeligt for planteavlen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Gyllen kan udnyttes med 90 procent mod et krav på 75 procent, og det tæller også med på den positive side, siger Thomas Skoven.

Fjerner ikke lugten

Et af de øvrige store problemer ved svineproduktionen er lugten fra staldene og ved udbringningen af gyllen.

- Der er over 200 lugtstoffer i svinegylle, og dem fjerner forsuringen af gyllen ikke.

- Så vi kan ikke klare det problem.

- Til gengæld er vores anlæg godkendt, sådan at kravet om overdækning af gylletanke er fjernet inden for en afstand af 300 meter fra følsomme områder, fortæller Thomas Skoven.