Den første afpudsning i frøet er den markant vigtigste, og dybden stilles med fingrene i frøet.

Kristian Juranich er frøavlskonsulent hos DLF og han fortæller, at en god kapacitet er afgørende for afpudseren i frøgræsset:

- Om man har afpudseren monteret i front og i bag eller blot i bag er sådan set ligegyldigt, bare man har den rettidige kapacitet, når det er nødvendigt, fortæller Kristian Juranich og hentyder til specielt den første afpudsning i frøet.

- Den første afpudsning er den markant vigtigste. Den skal fjerne alt gammelt materiale, så der skabes lys til frøgræsset og på den måde sørge for, at frøgræsset får de bedste betingelser for væksten.

{% image: 2 %}

- Hvis der ikke kommer tilstrækkelig med lys til frøgræsset, så sætter den ikke stængel, og vi kan se tydelige udbytte-nedgang i den kommende frøhøst, forklarer han.

Kristian Juranich viser en ret enkel måde at sikre, at afpudsningen sker efter forskrifterne.

- Første afpudsning foregår i kote 0. Det svarer til én fingers højde, når du lægger hånden vinkelret på frøgræsstubbene. Anden afpudsning foregår i tre til fire fingres højde, mens de frøgræssorter, som kræver den tredje og sidste afpudsningen inden vinter, sker i fem fingres højde.

- Ens for alle sorter er dog, at frøgræsset har en tilpas højde og klar til vinteren, når græsset står og stritter let.

For at sikre en ordentlig afpudsning, påpeger Kristian Juranich vigtigheden i at have to afpudsere.

- Én afpudser til brakmarker, læhegn, eller hvad man ellers kunne komme i tanke om at udsætte sådan en for, og så én som kun bruges i frøgræsmarkerne. At tro man kan bruge den samme maskine, og dermed ende i frøgræsmarken med en slagleklipper med slidte slagler, er helt håbløst, slår den sjællandske frøavlskonsulent fast.